Kontener do aktywnego i pasywnego
przechowywania polimerów, rozcieńczalników
i innych substancji niebezpiecznych

Stałe utrzymanie temperatury na poziomie 20-25 °C

Kontener chemiczny wykonany w całości ze stabilnej spawanej konstrukcji oraz zamkniętych profili ze stali certyfikowanej. Ściany oraz dach wykonane z płyty warstwowej (wełna mineralna – płyta certyfikowana, z ustaloną ognioodpornością; izolacja cieplna 100 mm).

Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe o wymiarach 1,9 x 2 m – certyfikowane z ustaloną ognioodpornością na poziomie REI120. Drzwi wyposażone w dźwignię paniczną oraz elektromagnesy podtrzymujące drzwi w pozycji całkowicie otwartej. Materiały montażowe (pianki, silikony) – certyfikowane produkty niezapalne oraz nie rozprzestrzeniające ognia. Okno o wymiarach 1 x 1 m – ognioodporne, nieotwieralne. Wanna wychwytowa ze zdejmowaną kratownicą – nośność kraty 1000 kg/m².

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA:

•  przechowywanie i przygotowywanie klejów
• składowanie aktywne oraz pasywne
• stałe utrzymanie temperatury na poziomie 20-25°C
• urządzenia znajdujące się wewnątrz wykonane w wersji przeciwwybuchowej EX ATEX

SZCZEGÓŁY:

Wymiary zewnętrzne podane, bez uwzględnienia dodatkowego wyposażenia:
• wymiary zewnętrzne: 5,00 x 4,00 x 2,8 m
• okno: 1 x 1 m (ognioodporne, nieotwierane)

URZĄDZENIA GWARANTUJĄCE UTRZYMANIE TEMPERATURY:

• WENTYLATOR EX – PODSTAWOWY
Wentylator pracujący w dwóch trybach:
Tryb podstawowy – stałe wentylowanie pomieszczenia na poziomie ok.0,5- 1 wymiany powietrza na godzinę zapewniające minimalne utraty ciepła, dobrą wentylację.
Tryb dodatkowy – wentylator załączany na pełną moc (ok. 10 wymian) podczas pracy w kontenerze uruchamiany na czujnik ruchu.

• WENTYLATOR EX – AWARYJNY
Wentylator z ustawieniami podstawowymi, uruchamiany awaryjnie w przypadku usterki wentylatora podstawowego, pełniący równocześnie funkcję dodatkowej wentylacji w razie potrzeby załączanej osobnym włącznikiem.

• WENTYLATOR EX ATEX
Montaż systemu detekcji gazu, sygnalizator zewnętrzny, automatyczne załączenie wentylacji w wydajności 100– system ten zapewnia bezpieczeństwo w przypadku niekontrolowanego uwolnienia się gazów. Zapewnia załączenie się dodatkowego wentylatora w przypadku przekroczenia stężenia gazów bez ingerencji osób trzecich, podczas ich nieobecności w kontenerze (w nocy, podczas świąt itp. – magazyn jest w dalszym ciągu bezpieczny).

• STEROWANIE MOCĄ WENTYLATORÓW

• OŚWIETLENIE 2 X 36 W 230V EX

• 2 X GNIAZDA EX 230 V 16 A

• KLIMATYZATOR W STREFIE EX

• GRZEJNIK ELEKTRYCZNE

MAGAZYNY, KONTENERY MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH
MAGAZYNY, KONTENERY PRZECIWPOŻAROWE / OGNIOODPORNE
RODZAJE KONTENERÓW
MAGAZYNOWANIE

KONTENERY MAGAZYNOWE

MAGAZYNOWANIE MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH

Nasza firma zapewnia fachowe doradztwo zarówno w określeniu potrzeb magazynowych, wielkości oraz rodzaju kontenera jak i konieczności zastosowania konkretnych urządzeń, aby środki chemiczne magazynowane były bezpiecznie zarówno dla ludzi i środowiska.

Wszystkie kontenery powstają pod indywidualne potrzeby magazynowania, zgodnie z zakresem temperatur, dopuszczalnej wilgotności i wielkości przechowywanych mediów chemicznych.

Dla tej grupy produktów przygotowaliśmy kontenery magazynowe z wyposażeniem EX zgodnie z dyrektywą 2014/34/UE ATEX. Urządzenia pracują bez ingerencji człowieka.

Zastosowanie ma wkładka chemoodporna w wannie ociekowej. Automatyka steruje pracą i w zależności od konieczności załączane są urządzenia grzejące lub chłodzące.

Materiał wybuchowy musi zostać zaklasyfikowany do grupy. Parametry przechowywania wymagalne wg. karty charakterystyki. Najczęściej temperatura przechowywania jest na poziomie 5-25°C.

W rozumieniu rozporządzenia CLP oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.). Kontenery do magazynowania odpadów mogą być wykonane w wersji bez izolacji z wentylacją grawitacyjną.

Wśród producentów i dystrybutorów nadtlenków organicznych coraz częściej można zauważyć tendencję do posiłkowania się normami US NFPA 430 oraz US NFPA 432, które obowiązują w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Zasada działania polega na załadunku ze strony załadunkowej magazynu, produkty pod siłą własnego ciężaru i grawitacji przemieszczają się w dół.

KONTAKT

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami, jeśli nie znalazłeś informacji na stronie. Zostaw swój numer telefonu wraz z adresem pocztowym, skontaktujemy się z Tobą i pomożemy w wyborze oferty.

MAPA DOJAZDU

IKAPOL Sp. z o.o.
ul. Żarska 9B, 68-213 Lipinki Łużyckie
NIP: 9282097741 | REGON: 387009001 | KRS: 0000859253

tel.: +48 539 828 160
tel.: +48 531 113 435

tel.: +48 68 362 62 70
mail: biuro@kontenery-chemiczne.pl
mail: biuro@ikapol.net

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 8:00-15:00
sobota: nieczynne

social media:

facebook: