MONITORING ON-LINE

NOWA TECHNOLOGIA MOBILNEGO MONITOROWANIA SUBSTANCJI

MONITORING ONLINE

ALARMOWANIE

REJESTRACJA

STEROWANIE PROCESAMI

System gwarantuje:

➜ PRZECHOWYWANIE DANYCH W JEDNYM MIEJSCU
➜ 24H DOSTĘP DO DANYCH
➜ PREZENTACJE DANYCH W FORMIE TABELI I WYKRESU
➜ WYDRUK I EKSPORT DANYCH
➜ ALARMOWANIE ZA POMOCA WIADOMOSCI SMS / E-MAIL
➜ AKUSTYCZNA I WIZUALNA SYGNALIZACJE ALARMÓW
Alarmowanie przez:

» Zewnętrzny sygnalizator
» Wiadomość e-mail
» Wiadomość SMS za pomocą routera GPRS
» Dialer telefoniczny

Urządzenia do pomiaru temperatury i wilgotności są istotnym, a najczęściej koniecznym z punktu widzenia prawa wyposażeniem mającym zastosowanie m.in. w: przemyśle spożywczym (HACCP), serwerowniach, centrach danych, przemyśle farmaceutycznym, aptekach, magazynach, ogrzewnictwie, wentylacji, klimatyzacji, chłodnictwie, zarządzaniu budynkami i zużyciem energii, pracach badawczo rozwojowych, laboratoriach i wielu innych.

Pomiar opisywanych wartości jest niezbędny w utrzymaniu odpowiednich parametrów np. magazynowanych produktów w celu uniknięcia ich zepsucia, zmiany właściwości czy w przypadku substancji niebezpiecznych niedopuszczenia, np. do wybuchu bądź wydzielenia toksycznych dla otoczenia gazów.

Urządzenia do pomiaru temperatur i wilgotności mierzą parametry za pomocą czujnika umieszczonego na końcu sondy kablowej. Wilgotność w urządzeniach może być przeliczana na inne interpretacje takie jak: temperatura punktu rosy, wilgotność bezwzględna, wilgotność właściwa, entalpia właściwa, skład mieszaniny.

BLOG

Aktualności / Przepisy / Porady