Zewnętrzny magazyn chemiczny do przechowywania substancji niebezpiecznych (farb, lakierów) z destylarnią

Kontener dopasowany do przechowywania (aktywnego i pasywnego) substancji łatwopalnych – zakres temperatur powyżej 5°C-25°C przez cały rok. Magazyn wykonany z ociepleniem 100 mm z wanną ociekową na całej powierzchni podłogi.

Solidna konstrukcja ramowa z profili zamkniętych i kształtowników walcowanych. Wszystkie ściany boczne, dach, drzwi i podłoże całkowicie izolowane cieplnie z izolacją z wełny mineralnej (grubość izolacji co najmniej 100 mm). Wanna wychwytowa z 5 mm blachy stalowej przystosowana do węglowodorów chlorowych WZ 2.2 (szczelnie spawana). Zatwierdzone do przechowywania płynów łatwopalnych i wszystkich materiałów szkodliwych dla wody – wanny ociekowe wykonane zgodnie z europejską normą doboru wanien. Ilość wymian powietrza w kontenerze to ponad 10/h. Półki kratowe wyjmowane ocynkowane ogniowo.

Kontener zbudowany z dwóch segmentów:
• segment magazynowy
• segment destylarni

Kontener zbudowany z dwóch segmentów.

WIĘCEJ ZDJĘĆ:
SZCZEGÓŁY:

• zewnętrzna długość kontenera: 11000 mm
• zewnętrzna głębokość kontenera: 5000 mm
• zewnętrzna wysokość kontenera: 2300 mm
• drzwi na dłuższym boku (dwuskrzydłowe): 00 mm
• drzwi na krótszym boku (dwuskrzydłowe): 00 mm
• kolor: RAL 0000

URZĄDZENIA (SEGMENT MAGAZYNOWY):

 WENTYLATOR EX

 KLIMATYZATOR EX

3 x GRZEJNIK EX

OŚWIETLENIE EX

URZĄDZENIA (SEGMENT DESTYLARNI):

 WENTYLATOR EX

OŚWIETLENIE EX

BLOG

Aktualności / Przepisy / Porady