68 362 62 70
+48 539 828 160
68 362 62 70
+48 531 113 435
CERTYFIKACJA:

DIBt | CE | ISO 1090 | WPQR | ISO 9001 | ISO 3834

Magazyny z nadtlenkami organicznymi

Zasady magazynowania nadtlenków zostały szczegółowo opisane w rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu. Przepisy te zostały wprowadzone w 1995 r. i przy dzisiejszej wiedzy eksperckiej wydają się być archaiczne. Założenia do rozporządzenia oparte były na przepisach, dotyczących obrotu cywilnymi materiałami wybuchowymi. W tamtym czasie stwierdzono, że nadtlenki organiczne klasyfikowane są w identyczny sposób jak materiały wybuchowe w myśl przepisów ADR. W przeciągu tych 22 lat umowa ADR kilkakrotnie zmieniała się, wprowadzając nowe postanowienia, do obowiązku prawnego weszło w życie rozporządzenie CLP, uaktualnieniom ulegały także przepisy dotyczące obrotu cywilnymi materiałami wybuchowymi.

Magazyn do przechowywania nadtlenków
"Obecnie wydaje się być zasadna weryfikacja obowiązujących przepisów rozporządzenia w oparciu o stosowane praktyki i wiedzę ekspercką, a następnie ich nowelizacja."

Tymczasem rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z 1995 r. jest nadal obowiązujące, a żadna z prób nowelizacji przepisów nie została podjęta. Wśród producentów i dystrybutorów nadtlenków organicznych coraz częściej można zauważyć tendencję do posiłkowania się normami US NFPA 430 oraz US NFPA 432, które obowiązują w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Podział nadtlenków w przywołanych normach nie uwzględnia ich siedmiu typów (według umowy ADR), brak jest zapisów dotyczących nadtlenków typów A i G, dodatkowo słowo „typ” zostało zastąpione słowem „klasa”.

Magazyn do przechowywania nadtlenków
"Kontenery są wyposażane w urządzenia regulujące temperaturę oraz wentylację – mogą być w wykonaniu EX lub w zwykłym – dobierane są do konkretnego typu nadtlenku."

Obecnie wydaje się być zasadna weryfikacja obowiązujących przepisów rozporządzenia w oparciu o stosowane praktyki i wiedzę ekspercką, a następnie ich nowelizacja. W zależności od grupy nadtlenków firma Ikapol jest w stanie wyprodukować i dostarczyć do klienta kontenery dopasowane do konkretnej grupy. Kontenery są wyposażane w urządzenia regulujące temperaturę oraz wentylację – mogą być w wykonaniu EX lub w zwykłym – dobierane są do konkretnego typu nadtlenku. Inteligentny system wentylacji nie dopuszcza do powstania atmosfery wybuchowej, a system powiadamiania o wadliwej pracy urządzenia pozwala zapobiec groźnym skutkom wycieków i powiadamia użytkowników o zaistniałej wadliwej pracy (zanik napięcia, wentylacji, podwyższona temperatura itp.)

Dodatkowym elementem podnoszącym w znaczącym stopniu bezpieczeństwo jest wyposażenie kontenerów magazynowych w awaryjne zasilanie uruchamiane automatycznie podczas zaniku napięcia. O tej sytuacji również jest powiadamiany użytkownik.

Nadtlenki organiczne należą do szczególnie reaktywnych chemicznie związków: są termicznie niestabilne i mogą ulegać egzotermicznemu samoprzyspieszającemu się rozkładowi, mogą rozkładać się wybuchowo, są łatwopalne, są wrażliwe na wstrząs i tarcie, reagują niebezpiecznie w kontakcie z innymi substancjami. Dlatego też w szczególności zostały wzięte pod lupę przepisów.

Magazyn do przechowywania nadtlenków
"W zależności od grupy nadtlenków firma Ikapol jest w stanie wyprodukować i dostarczyć do klienta kontenery dopasowane do konkretnej grupy."

 

Typizacja nadtlenków organicznych:

Tutaj z pomocą przychodzi Rozporządzenie CLP, w którym opisano klasyfikacje nadtlenków organicznych. I tak oto zarówno CLP, jak i ADR wskazują na siedem typów nadtlenków organicznych.

Obecnie podzielone sa wg typów:

typ A – nadtlenek organiczny, który może ulec detonacji bądź szybkiej deflagracji, gdy jest zapakowany;

typ B – nadtlenek organiczny, który posiada właściwości wybuchowe, lecz gdy jest zapakowany, nie ulega detonacji ani szybkiej deflagracji, może jednak ulec wybuchowi termicznemu w tym opakowaniu;

typ C – nadtlenek organiczny, który posiada właściwości wybuchowe i który, gdy jest zapakowany nie ulega detonacji ani szybkiej deflagracji, nie ulega też wybuchowi termicznemu;

typ D – nadtlenek organiczny, który w badaniu laboratoryjnym ulega częściowej detonacji, lecz nie ulega szybkiej deflagracji i nie wykazuje żadnych gwałtownych skutków podczas ogrzewania pod zamknięciem, lub nie ulega detonacji w ogóle, lecz ulega powolnej deflagracji, ale nie wykazuje żadnych gwałtownych skutków ogrzewania pod zamknięciem, lub nie ulega detonacji ani deflagracji w ogóle, lecz wykazuje średni skutek podczas ogrzewania pod zamknięciem;

typ E – nadtlenek organiczny, który w badaniu laboratoryjnym nie ulega detonacji ani deflagracji w ogóle i wykazuje niski skutek lub jego brak podczas ogrzewania pod zamknięciem;

typ F – nadtlenek organiczny, który w badaniu laboratoryjnym nie ulega detonacji w stanie kawitacji ani deflagracji w ogóle lub wykazuje tylko niski skutek lub jego brak podczas ogrzewania pod zamknięciem, jak również niską siłę wybuchu lub jej brak a także nadtlenek organiczny, który nie jest stabilny termicznie lub do jego odczulania stosuje się rozcieńczalnik o temperaturze wrzenia niższej niż 150 °C;

typ G – nadtlenek organiczny, który w badaniu laboratoryjnym nie ulega detonacji w stanie kawitacji ani deflagracji w ogóle i wykazuje brak skutku podczas ogrzewania pod zamknięciem, jak również brak siły wybuchu, pod warunkiem że jest stabilny

• termicznie i jego temperatura samoprzyspieszającego się rozkładu (TSR) wynosi co najmniej 60 °C dla opakowania 50 kg, a do odczulenia mieszanin ciekłych stosuje się rozcieńczalnik o temperaturze wrzenia nie niższej niż 150 °C.

Rozporządzenie CLP, jak i umowa ADR zalecają, aby kontroli temperatury poddać nadtlenki organiczne:

• typów B i C, posiadające TSR ≤ 50 °C,

• typu D, które wykazują średni skutek podczas ogrzewania pod zamknięciem i posiadają TSR ≤ 50 °C,

• typu D, które wykazują niski skutek podczas ogrzewania pod zamknięciem i posiadają TSR ≤ 45 °C,

• typów E i F, posiadające TSR ≤ 45 °C.

źródło: kierunekchemia.pl

magazynowanie substancji niebezpiecznych

KONTENERY MAGAZYNOWE

MAGAZYNOWANIE MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH

Nasza firma zapewnia fachowe doradztwo zarówno w określeniu potrzeb magazynowych, wielkości oraz rodzaju kontenera jak i konieczności zastosowania konkretnych urządzeń, aby środki chemiczne magazynowane były bezpiecznie zarówno dla ludzi i środowiska.

Wszystkie kontenery powstają pod indywidualne potrzeby magazynowania, zgodnie z zakresem temperatur, dopuszczalnej wilgotności i wielkości przechowywanych mediów chemicznych.

Dla tej grupy produktów przygotowaliśmy kontenery magazynowe z wyposażeniem EX zgodnie z dyrektywą 2014/34/UE ATEX. Urządzenia pracują bez ingerencji człowieka.

Wkładka chemoodporna w wannie ociekowej – automatyka steruje pracą i w zależności od konieczności załączane są urządzenia grzejące lub chłodzące.

Materiał wybuchowy musi zostać zaklasyfikowany do grupy. Parametry przechowywania wymagalne wg. karty charakterystyki. Najczęściej temperatura przechowywania jest na poziomie 5-25°C.

W rozumieniu rozporządzenia CLP oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.). Kontenery do magazynowania odpadów mogą być wykonane w wersji bez izolacji z wentylacją grawitacyjną.

Wśród producentów i dystrybutorów nadtlenków organicznych coraz częściej można zauważyć tendencję do posiłkowania się normami US NFPA 430 oraz US NFPA 432, które obowiązują w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Zasada działania polega na załadunku ze strony załadunkowej magazynu, produkty pod siłą własnego ciężaru i grawitacji przemieszczają się w dół.

NASI SPECJALIŚCI

Zdarza się, że klient, który potrzebuje zakupić magazyn dla swojej firmy nie do końca wie jakie musi spełniać on warunki, aby był bezpieczny i funkcjonalny. Zapewniamy doradztwo zarówno w kwestii doboru wielkości kontenera, rodzajów poszycia jakie jest wymagane przy przechowywaniu konkretnych substancji chemicznych jak i odpowiednim doborze urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

Nasze rozwiązania zawsze są konsultowane z uprawnionymi przedstawicielami Straży Pożarnej – co daje nam pewność że zastosowane rozwiązania zapewniają bezpieczeństwo użytkownikowi kontenera, jak minimalizują ryzyko zagrożenia dla środowiska. W związku z tym, że nie prowadzimy produkcji seryjnej jesteśmy w stanie dopasować się do każdego wymogu naszego klienta, zaczynając od wielkości magazynu, jego powierzchni, zastosowanych materiałów i zamontowanych urządzeń, kończąc na kolorze, wykończeniu estetycznym i wyposażeniu dodatkowym.

rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych - Jola Podkowa - IKAPOL

Jola Podkowa

inspektor ochrony przeciwpożarowej

tel.: +48 539 828 160
mail: jola@ikapol.net

rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych - Kinga Gromnicka - IKAPOL

Kinga Gromnicka

inspektor ochrony przeciwpożarowej

tel.: +48 531 113 435
mail: kinga@ikapol.net

Serwis magazynów chemicznych - IKAPOL

Łukasz Rybak

serwis / montaż / gwarancja

tel.: +48 506 924 136
mail: konstrukcje@ikapol.net

KONTAKT

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami, jeśli nie znalazłeś informacji na stronie. Zostaw swój numer telefonu wraz z adresem pocztowym, skontaktujemy się z Tobą i pomożemy w wyborze oferty.

Wysyłając formularz akceptujesz naszą politykę prywatności.