68 362 62 70
+48 539 828 160
68 362 62 70
+48 531 113 435
CERTYFIKACJA:

DIBt | CE | ISO 1090 | WPQR | ISO 9001 | ISO 3834

Kontenery do przechowywania substancji pirotechnicznych

Kontenery magazynowe do przechowywania substancji pirotechnicznych. Substancja przechowywana: materiał wybuchowy musi zostać zaklasyfikowany do grupy. Parametry przechowywania wymagalne wg. karty charakterystyki. Najczęściej temperatura przechowywania jest na poziomie 5-25°c przez cały rok.

WARUNKI MAGAZYNOWANIA (podstawy prawne):

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 października 2010 r. W sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 22 stycznia 2016 r. W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych.

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie na rok 2018.

Magazyn na substancje pirotechniczne (Kontenery chemiczne - Magazyny przeciwpożarowe - IKAPOL)

TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA:
5-25°C przez cały rok

Magazyn (kontener) do przechowywania substancji pirotechnicznych (Kontenery chemiczne - Magazyny przeciwpożarowe - IKAPOL)
FIRMA IKAPOL OKREŚLA PONIŻSZE PODPUNKTY:
 1. Spodziewaną gęstość obciążenia ogniowego magazynu, co za tym idzie wymagana odległość od budynków.

 2. Określenie, czy przy danym obciążeniu ogniowym wymagana będzie dodatkowa wolnostojąca ściana oddzielenia pożarowego.
 3. Wymagania klasy odporności pożarowej.

 4. Określenie, czy przy opisanej powierzchni i sposobie magazynowania będzie stanowić pomieszczenie zagrożone wybuchem. Wszystkie materiały, z których wykonany jest kontener powinny być niepalne.

 5. Podłoga powinna być antyelektrostatyczna, odprowadzone uziemienie.

 6. Wewnątrz kontenera system wykrywania ognia – czujka optyczna dymu i powiadomienie SMS.

 7. Wentylacja powinna być mechaniczna. Regulowany wentylator EX, przed wejściem konieczność uruchomienia 30 sekundowej blokady zwalniającej drzwi w celu bezpieczeństwa przewietrzenia kontenera.

 8. Należy zapewnić temperaturę powietrza poniżej 30 stopni, za pomocą klimatyzacji.

 9. Temperatura wewnątrz powinna być zmierzona, wskazana i zarejestrowana. Datalogger – pomiar temperatury, rejestracja zapisu danych (instalacja programu online i rejestracja na wybranym komputerze) dodatkowo powiadomienie SMS.

 10. Budynek powinien być chroniony przed piorunami.

 11. Drzwi ewakuacyjne otwierane na zewnątrz i wyposażone w zamek rolkowy.

 12. Dostęp do kontenera powinien być kontrolowany, książka wejściowa.

 13. Drzwi kontenera i samo miejsce przechowywania powinny być wystarczająco duże, aby swobodnie manipulować podczas transportu.

 14. Wewnątrz kontenera gniazdo EX i na zewnątrz wyprowadzone gniazdo pod ewentualny agregat.

 15. Konieczność zastosowania systemu gaszenia.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 22 stycznia 2016r. &44.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 pażdziernika 2010r. &11 pkt. 3

magazynowanie substancji niebezpiecznych

KONTENERY MAGAZYNOWE

MAGAZYNOWANIE MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH

Nasza firma zapewnia fachowe doradztwo zarówno w określeniu potrzeb magazynowych, wielkości oraz rodzaju kontenera jak i konieczności zastosowania konkretnych urządzeń, aby środki chemiczne magazynowane były bezpiecznie zarówno dla ludzi i środowiska.

Wszystkie kontenery powstają pod indywidualne potrzeby magazynowania, zgodnie z zakresem temperatur, dopuszczalnej wilgotności i wielkości przechowywanych mediów chemicznych.

Dla tej grupy produktów przygotowaliśmy kontenery magazynowe z wyposażeniem EX zgodnie z dyrektywą 2014/34/UE ATEX. Urządzenia pracują bez ingerencji człowieka.

Wkładka chemoodporna w wannie ociekowej – automatyka steruje pracą i w zależności od konieczności załączane są urządzenia grzejące lub chłodzące.

Materiał wybuchowy musi zostać zaklasyfikowany do grupy. Parametry przechowywania wymagalne wg. karty charakterystyki. Najczęściej temperatura przechowywania jest na poziomie 5-25°C.

W rozumieniu rozporządzenia CLP oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.). Kontenery do magazynowania odpadów mogą być wykonane w wersji bez izolacji z wentylacją grawitacyjną.

Wśród producentów i dystrybutorów nadtlenków organicznych coraz częściej można zauważyć tendencję do posiłkowania się normami US NFPA 430 oraz US NFPA 432, które obowiązują w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Zasada działania polega na załadunku ze strony załadunkowej magazynu, produkty pod siłą własnego ciężaru i grawitacji przemieszczają się w dół.

NASI SPECJALIŚCI

Zdarza się, że klient, który potrzebuje zakupić magazyn dla swojej firmy nie do końca wie jakie musi spełniać on warunki, aby był bezpieczny i funkcjonalny. Zapewniamy doradztwo zarówno w kwestii doboru wielkości kontenera, rodzajów poszycia jakie jest wymagane przy przechowywaniu konkretnych substancji chemicznych jak i odpowiednim doborze urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

Nasze rozwiązania zawsze są konsultowane z uprawnionymi przedstawicielami Straży Pożarnej – co daje nam pewność że zastosowane rozwiązania zapewniają bezpieczeństwo użytkownikowi kontenera, jak minimalizują ryzyko zagrożenia dla środowiska. W związku z tym, że nie prowadzimy produkcji seryjnej jesteśmy w stanie dopasować się do każdego wymogu naszego klienta, zaczynając od wielkości magazynu, jego powierzchni, zastosowanych materiałów i zamontowanych urządzeń, kończąc na kolorze, wykończeniu estetycznym i wyposażeniu dodatkowym.

rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych - Jola Podkowa - IKAPOL

Jola Podkowa

inspektor ochrony przeciwpożarowej

tel.: +48 539 828 160
mail: jola@ikapol.net

rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych - Kinga Gromnicka - IKAPOL

Kinga Gromnicka

inspektor ochrony przeciwpożarowej

tel.: +48 531 113 435
mail: kinga@ikapol.net

Serwis magazynów chemicznych - IKAPOL

Łukasz Rybak

serwis / montaż / gwarancja

tel.: +48 506 924 136
mail: konstrukcje@ikapol.net

KONTAKT

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami, jeśli nie znalazłeś informacji na stronie. Zostaw swój numer telefonu wraz z adresem pocztowym, skontaktujemy się z Tobą i pomożemy w wyborze oferty.

Wysyłając formularz akceptujesz naszą politykę prywatności.