PRZYKŁADOWE URZĄDZENIA MONTOWANE W MAGAZYNACH
Wyposażenie / Akcesoria

W magazynach dostarczanych do naszych klientów montowane są różnego rodzaju urządzenia. W zależności od przechowywanych substancji są one w wersji standardowej lub w wykonaniu przeciwwybuchowym EX zgodnie z ATEX. Dobierane są one na podstawie kart charakterystyki magazynowanych mediów oraz wielkości kontenera.

MAGNETYCZNY UCHWYT DRZWI

Elektromagnesy do przytrzymania drzwi w pozycji otwartej – ułatwiają wprowadzenie towaru do kontenera, zapobiegają przypadkowemu zamknięciu drzwi np. poprzez silny podmuch wiatru. Zwolnienie następuje po naciśnięciu jednego przycisku.

KLIMATYZACJA

Klimatyzacja dwufunkcyjna ma za zadanie utrzymanie bezpiecznej dla przechowywanych substancji temperatury szczególnie w okresie letnim – schładzanie całego pomieszczenia. Zimą pełni funkcję wspomagania ogrzewania.

OŚWIETLENIE​

Ilość lamp dobierana jest w zależności od wielkości magazynu oraz charakteru pracy wykonywanej w kontenerze – w przypadku pracy ludzi wewnątrz kontenera dobierane jest oświetlenie zapewniające odpowiednie natężenie światła zgodnie z obowiązującymi przepisami.

WENTYLATOR GŁÓWNY​

Zadaniem wentylatora jest odprowadzenie zanieczyszczonego powietrza na zewnątrz kontenera. Istnieje możliwość ustawienia czasowego wietrzenia kontenera.

WENTYLATOR MIESZAJĄCY

Umieszczony w górnej części kontenera, ma za zadanie zgromadzone ciepło przetransportować z górnej części kontenera do jego niższych poziomów. Przy wentylatorze jest zamontowany termostat regulujący jego pracę, po przekroczeniu zadanej temperatury jest uruchamiany wentylator.

OGRZEWANIE​

Grzejniki są dobrane do kubatury kontenera. Mają za zadanie ogrzać pomieszczenie do zadanej temperatury, którą reguluje sterownik.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

W sytuacjach awaryjnych tj. brak zasilania stanowi źródło energii dla szafy sterowniczej. Zespół prądotwórczy automatycznie po zaniku zasilania z sieci włączy się. W szafie SZR przełączy zasilanie z sieci na zasilanie z agregatu.

SYGNALIZATOR ALARMOWY

Odbiera sygnał od czujnika temperatury. W momencie gdy temperatura przekracza określoną wartość wydaje sygnał akustyczny oraz świetlny. Sygnalizator również wydaje sygnał akustyczno-świetlny w momencie zaniku napięcia.

CZUJNIK TEMPERATURY

Gdy temperatura przekroczy określoną wartość przekazuje informację na przykład do sygnalizatora akustyczno-świetlnego lub innego urządzenia informującego o nieprawidłowościach. Zapewnia to natychmiastową reakcję osób odpowiedzialnych i możliwość szybkiej interwencji w przypadku awarii.

PÓŁI / REGAŁY​

Regały z regulowaną wysokością półek do składowania pojemników różnej wielkości. Półki kratowe wyjmowane ocynkowane ogniowo.

MONITORING SPALIN SYSTEM DETEKCJI GAZÓW​

System ten informuje o przekroczonym dozwolonym stężeniu gazów wewnątrz kontenera. Automatycznie uruchamia pracę wentylatorów, które rozcieńczają emisje poprzez wyprowadzenie gazów na zewnątrz kontenera w formie już rozcieńczonej z powietrzem oraz informują o rozszczelnieniu pojemników i wycieku.

UZMIENIENIE​

Każdy kontener wyposażony w instalację elektryczną przygotowany jest do
uziemienia, tak aby był bezpieczny i ewentualne ładunki elektryczne zostały wyprowadzone na zewnątrz kontenera.

CZUJNIK DYMU

Czujka zamontowana w kontenerze wykrywa bardzo szybko pożar i zadymienie kontenera. Poprzez sygnał świetlno-dźwiękowy informuje użytkownika o zaistniałym niebezpieczeństwie.

SKRZYNKA ROZDZIELCZA

Umieszczona na zewnątrz kontenera, wyposażona w bezpieczniki oraz inne elementy sterujące zgodnie z wyposażeniem kontenera (gazex, klimatyzacja, wyświetlacz temperatury itp.).

WKŁADY Z PE DO KWASÓW I ŁUGÓW​

Wkładki posiadają wysoką odporność na kwasy, ługi i inne agresywne żrące substancje.

PODŁOGI Z ROLEK

Idea kontenera polega na załadunku pojemników IBC z jednej strony następuje załadunek, pojemniki pod wpływem własnej ciężkości przesuwają się po rolkach do hali produkcyjnej gdzie następuje ich rozładunek. Pojemniki przesuwają się pod własnym ciężarem na przygotowanych półkach z rolkami.

SYGNALIZATOR TEMP. MINIMALNEJ​

Wydaje sygnał dźwiękowy w momencie gdy temperatura spadnie poniżej zadanej temperatury. Cały układ jest wyposażony w wyłączniki krańcowe zamontowane przy wrotach które powodują, że system nie reaguje w momencie otwarcia drzwi z rezerwą czasową.

POMIAR TEMPERATURY​

Na podstawie zadanej temperatury steruje urządzeniami grzewczymi, czyli w momencie nagrzania kontenera do wskazanej temperatury ogrzewanie zostaje wyłączone, gdy temperatura się obniży sterownik ponownie uruchomi ogrzewanie.

WENTYLATOR WYCIĄGOWY EX​

Instalacja składa się z wentylatora wyciągowego EX wraz z topikową klapą ppoż. EIS 120, kratki nawiewnej z topikową klapą ppoż. EIS 120 umieszczonej w dolnej części przeciwległej ściany kontenera oraz falownika umożliwiającego płynna regulację wentylatora.

GNIAZDO ELEKTRYCZNE EX ATEX

Gniazdo wtyczkowe zamontowane w wersji dla strefy Ex 230V, 16A.

OŚWIETLENIE EX ATEX

Przeznaczone jest do zastosowań w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem, przy obecności łatwopalnych oparów, gazów, pyłu. Oprawa o mocy 2 x 58W i szczelności IP66.

SYGNALIZATOR TEMP. MINIMALNEJ​

Zadaniem montowanych wentylatorów dedykowanych dla strefy EX umieszczonych wewnątrz kontenera jest odprowadzenie zanieczyszczonego powietrza na zewnątrz magazynu.

KLIMATYZACJA EX ATEX​

Zadaniem zainstalowanego klimatyzatora w wersji przeciwwybuchowej jest m.in. obniżenie temperatury w pomieszczeniu. Klimatyzator może również pełnić funkcję grzewczą w kontenerze.

GRZEJNIK ELEKTR. 2KW EX ATEX​

Ilość i moc grzejników elektrycznych jest dobierana do kubatury kontenera. Mają one za zadanie ogrzać pomieszczenie do żądanej temperatury, którą reguluje automatyczny sterownik.

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE

Klapy przeciwpożarowe mające na celu odcięcie dopływu powietrza przy otworach wentylacyjnych w przypadku powstania pożaru. Odporność ogniowa klap przeciwpożarowych dobierana jest do odporności kontenera.

SYSTEM DETEKCJI GAZÓW​

System ten zapewnia bezpieczeństwo w
przypadku niekontrolowanego uwolnienia się
gazów.
Zapewnia załączenie się dodatkowego
wentylatora w przypadku przekroczenia
stężenia gazów bez ingerencji osób trzecich,
podczas ich nieobecności w kontenerze (w
nocy, podczas świąt itp. – magazyn jest w
dalszym ciągu bezpieczny).

CZUJNIK WYCIEKÓW​

Czujnik zamontowany w wannie
wychwytowej informujący o wycieku
substancji chemicznych do wanny

informuje użytkownika o rozlaniu cieczy,
uaktywnia się po przekroczeniu zadanej
wartości uważanej jako bezpieczna.

KONTAKT

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami, jeśli nie znalazłeś informacji na stronie. Zostaw swój numer telefonu wraz z adresem pocztowym, skontaktujemy się z Tobą i pomożemy w wyborze oferty.

Wysyłając formularz akceptujesz naszą Politykę prywatności
MAPA DOJAZDU

IKAPOL Sp. z o.o.
ul. Żarska 9B, 68-213 Lipinki Łużyckie
NIP: 9282097741 | REGON: 387009001 | KRS: 0000859253

tel.: +48 539 828 160
tel.: +48 531 113 435

tel.: +48 68 362 62 70
mail: biuro@kontenery-chemiczne.pl
mail: biuro@ikapol.net

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 8:00-15:00
sobota: nieczynne

social media:

facebook: