IKAPOL Magazynowanie substancji niebezpiecznych | PRODUCENT KONTENERÓW CHEMICZNYCH

ZADZWOŃ: +48 531 113 435 | kinga@ikapol.net | +48 68 362 62 70 | biuro@ikapol.net

Magazynowanie odpadów (Kontenery chemiczne - Magazyny przeciwpożarowe - IKAPOL)

Aktualne przepisy magazynowania materiałów niebezpiecznych

Magazynowanie materiałów niebezpiecznych jest szkodliwe dla ludzi, wyposażenia, a dodatkowo wywołuje zagrożenia pożarowe i wybuchowe. Ważna jest więc prawidłowa eksploatacja magazynowanych materiałów niebezpiecznych. Zapewnia to bezpieczeństwo osobom pracującym w magazynie, znajdującym się w nim i będącym w jego pobliżu.

Polskie przepisy dotyczące magazynowania materiałów niebezpiecznych szczególnie skupiają się na materiałach wybuchowych, wyrobach petrochemicznych oraz nadtlenkach organicznych. Magazynowanie pozostałych materiałów niebezpiecznych realizuje się na podstawie wiedzy i doświadczenia projektantów oraz inżynierów. Zakłady posiadające magazyny chemiczne z materiałami niebezpiecznymi stosują się do zasad bezpiecznego magazynowania i dzięki temu zapewniają bezpieczeństwo wszystkim pracownikom i otoczeniu. Natomiast trudności spotykają firmy i przedsiębiorstwa, w których to magazynowanie materiałów niebezpiecznych odbywa się dodatkowo, poprzez odpowiednie kontenery specjalistyczne i kontenery chemiczne.

Pracodawca bądź kierownik magazynu jest zobowiązany spełniać odpowiednie wymogi prawne w zakresie magazynowania materiałów niebezpiecznych. Do najważniejszych z nich zaliczamy:
– znajomość przepisów z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i postępowania z materiałami niebezpiecznymi,
– wyposażenie magazynu w systemy ochrony przeciwpożarowej, sprzętu gaśniczego, przeprowadzanie regularnych kontroli i konserwacji,
– stały nadzór związany z magazynowaniem i transportem materiałów niebezpiecznych w magazynie,
– dbanie o utrzymywanie materiałów niebezpiecznych we właściwym stanie technicznym,
– prawidłowe oznakowanie materiałów niebezpiecznych na terenie magazynu,
– organizowanie i przeprowadzanie szkoleń na temat bezpieczeństwa, higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i postępowania z materiałami niebezpiecznymi.
– nadzór nad pracami remontowymi w magazynie.

Również wobec pracowników znajdujących się w magazynie przygotowano specjalne obowiązki, wpływających na bezpieczne przechowywanie materiałów niebezpiecznych. Zaliczamy do nich:
– znajomość przepisów z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i postępowania z materiałami niebezpiecznymi,
– zgłaszanie i usuwanie awarii w magazynie
– udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych
– dbałość o środki ochrony osobistej i sprzęt ochrony zbiorowej.

Przepisy klasyfikują poszczególne materiały niebezpieczne i określają sposób ich magazynowania. Pozostałe dotyczą obowiązków pracownika-magazyniera.

Firma Ikapol oferuje nam produkty, które skutecznie zadbają o bezpieczeństwo pracowników mających do czynienia z materiałami i substancjami niebezpiecznymi dla zdrowia.

źródło artykułu: www.ikapol.net