IKAPOL Magazynowanie substancji niebezpiecznych | PRODUCENT KONTENERÓW CHEMICZNYCH

ZADZWOŃ: +48 531 113 435 | kinga@ikapol.net | +48 68 362 62 70 | biuro@ikapol.net

KONTENERY MAGAZYNOWE DO PRZECHOWYWANIA SUBSTANCJI ŁATWOPALNYCH CIEKŁYCH

w rozumieniu rozporządzenia CLP (FARBY / LAKIERY / ROZPUSZCZALNIKI)

Dla tej grupy produktów przygotowaliśmy kontenery magazynowe z wyposażeniem EX zgodnie z dyrektywą 2014/34/UE ATEX. Zastosowane urządzenia pracują bez ingerencji człowieka. Automatyka steruje pracą i w zależności od konieczności załączane są urządzenia grzejące lub chłodzące. System logicznego sterowania wentylacją, sprzężony ze stacjonarnym systemem eksplozymetrycznym, co zapewnia wysoki poziom rozcieńczenia przewidywalnej emisji.

podstawy prawne:

Usytuowanie kontenera w stosunku do innych obiektów budowlanych zgodnie z Dz.U. 02.75.690 z późniejszymi zmianami.

Na podstawie określenia obciążenia ogniowego (parametr liczony i określony indywidualnie dla ilości magazynowanej substancji i powierzchni magazynu) możemy dobrać magazyn o odpowiedniej ognioodporności i określić oddalenie od innych budynków.

Magazyn na substancje pirotechniczne (Kontenery chemiczne - Magazyny przeciwpożarowe - IKAPOL)

TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA:
5-25°C przez cały rok

GRUPA WYBUCHOWOŚCI:
IIB

KLASA TEMPERATUROWA:
min. T3 (T4 / T5 / T6)

Ze względu na rodzaj emisji przechowywanych substancji wyróżniamy dwa stopnie emisji i dopasowaliśmy dla Państwa dwa rodzaje kontenerów:

AKTYWNY (1° emisji)

to kontenery w których występuje tzw. okresowa emisja. Do kontenerów można wejść i w których następuje okresowe przelewanie, pobieranie próbek lub inne prace. Mamy tu do czynienia z przechowywaniem aktywnym.  Sugeruje się zastosowanie blokady drzwi, która przed wejściem pracownika dodatkowo wymusza wentylację całego pomieszczenia. Po dodatkowej wentylacji blokada zwalnia drzwi i można bezpiecznie wejść do środka.

PASYWNY (2° emisji)

to kontenery bez możliwości przelewania, nie występują żadne prace. Mamy tu do czynienia z przechowywaniem pasywnym.

KONSTRUKCJA KONTENERA:

Konstrukcja w całości wykonana ze stabilnej spawanej konstrukcji, profili zamkniętych ze stali certyfikowanej.

ŚCIANY / DACH / DRZWI:

Ściany oraz dach wykonane z płyty warstwowej – izolacja cieplna. Wypełnienie wełną mineralną. Drzwi dobrane indywidualnie.

PODGŁODA:

Podłoga wykonana z blachy stalowej pomalowanej farbami chemoodpornymi, ze zdejmowana kratą ocynkowaną, nośność podłogi dobrana na podstawie przechowywanych materiałów. Podłoga pełniąca funkcję wanny wychwytowej. Podłoga z wkładką z tworzywa odporną na działanie substancji chemicznych.

URZĄDZENIA:

Urządzenia sterowane przez automatykę i pracują bez ingerencji człowieka. Ponadto urządzenia dobierane są w zależności od poziomu temperatury i wilgotności jaki musi być utrzymany w kontenerze przez cały rok.

KONSTRUKCJA KONTENERA:​

KLIMATYZATOR DWUFUNKCYJNY Z OPCJĄ GRZANIA I CHŁODZENIA
GRZEJNIK (WSPOMAGAJĄCY KLIMATYZATOR)​
WENTYLATOR​
SYSTEM LOGICZNEGO STEROWANIA WENTYLACJĄ GAZEX​
SYGNALIZACJA ZANIKU PRACY WENTYLATORA​

OFERUJEMY WYKONANIE DOKUMENTACJI:

• projekt konstrukcji z określonym obciążeniem na wiatr i śnieg

• obliczenia statyczne konstrukcji

• projekt podwykonawczy elektryczny

• dokumentacja odbiorowi instalacji elektrycznych (pomiary elektryczne)

• protokół z pomiarów skuteczności wentylacji mechanicznej

• procedura postępowania awaryjnego w przypadku rozszczelnienia wewnątrz kontenera

• protokół z badania szczelności wanny wychwytowej PN-EN ISO 3452-1:2013-08