IKAPOL Magazynowanie substancji niebezpiecznych | PRODUCENT KONTENERÓW CHEMICZNYCH

ZADZWOŃ: +48 531 113 435 | kinga@ikapol.net | +48 68 362 62 70 | biuro@ikapol.net

MAGAZYNOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

Kontener do przechowywania środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych

Certyfikacja IKAPOL - Magazyny chemiczne przeciwpożarowe ognioodporne

„Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych”

Magazyn do przechowywania środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych
Wykonujemy magazyny przeciwpożarowe pod wymiar
OPIS

Kontenery magazynowe do przechowywania środków ochrony roślin posiadają system wentylacji awaryjnej, który uruchamiany jest z zewnątrz i od wewnątrz magazynu, zapewnia co najmniej 10-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny oraz system wentylacji ciągłej uruchamiany z zewnątrz magazynu, godzinę przed rozpoczęciem pracy, zapewniający co najmniej 3-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny.

AUTOMATYKA

Istnieje możliwość zapewnienie pełnej automatyki w takim magazynie poprzez ustawienie wentylacji ciągłej w trybie 3 lub 5 wymian na stałe bez konieczności uruchamiania wentylacji codziennie przed rozpoczęciem pracy.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW:

Kontener do przechowywania środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych posiada szczelną podłogę wykonaną z blachy stalowej, zabezpieczona jest farbami chemoodpornymi oraz dodatkowo wyposażona w wkładkę chemoodporną z wysokiej jakości PE, kratownica wema wykonana jest ze stali kwasoodpornej.

Kontener posiada wbudowaną w podłogę wannę wychwytową, która w razie ewentualnego rozlania się substancji zatrzyma wyciek wewnątrz kontenera. Wyciek należy uprzątnąć i zneutralizować środkami / urządzeniem do tego przeznaczonym.

Kontener magazynowy można dodatkowo wyposażyć w okna z szybami ograniczającymi oddziaływanie promieni słonecznych.

Instalacja elektryczna w magazynie jest wykonaniu przeciwwybuchowym (gazoszczelna i pyłoszczelna).

Magazyn przecipożarowy zgodny z wytycznymi VdS

Magazyn zgodny z wytycznymi VdS ?

Indywidualne podejście do każdego klienta daje nam nieograniczone możliwości dostosowania wymiarów magazynu oraz jego wyposażenia spełniając nawet najbardziej rygorystyczne wymagania względem ogólnych przepisów bezpieczeństwa oraz tych określonych w strukturach danej firmy.

Współpracujemy z wiodącymi na rynku polskim firmami, które zajmują się zabezpieczeniami przeciwpożarowymi i posiadają certyfikat VdS.

Wyposażymy każdy magazyn w systemy sygnalizacji pożarowej, instalacje tryskaczowe oraz stałe systemy gaśnicze gazowe zgodne z wytycznymi VdS.

SZCZELNOŚĆ PODŁOGI
Magazyn do przechowywania środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych

WANNA WYCHWYTOWA

Certyfikat szczelności wg:
PN-EN ISO 3452-1:2013-08

Kontenery chemiczne posiadają wannę wychwytową szczelnie spawaną, która zapobiega przedostaniu się do gleby niebezpiecznych substancji oraz zapewnia ochronę gruntu przed skażeniem.

GALERIA