IKAPOL Magazynowanie substancji niebezpiecznych | PRODUCENT KONTENERÓW CHEMICZNYCH

ZADZWOŃ: +48 531 113 435 | kinga@ikapol.net | +48 68 362 62 70 | biuro@ikapol.net

MAGAZYNOWANIE SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH

MAGAZYNOWANIE
KWASÓW / ZASAD / SOLI

Certyfikacja IKAPOL - Magazyny chemiczne przeciwpożarowe ognioodporne

Rozporządzenie ministra klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. Z 2020 r., poz. 1742).

KOMPATYBILNOŚĆ MAGAZYNOWANIA

Wiele substancji chemicznych wymaga przechowywania osobno z uwagi na niekompatybilność chemiczną. Często zdarza się nawet, że substancja posiada dwa lub więcej piktogramów, wskazujących na przynależność do kilku różnych grup zagrożeń.

PROJEKTY POD WYMIAR

Kontener projektowany jest od początku w 100% zgodnie z wytycznymi klienta.

W naszych kontenerach automatyka steruje pracą i w zależności od konieczności załączane są odpowiednie urządzenia grzejące lub chłodzące.

Podchodzimy indywidualnie nie tylko do każdego klienta, ale również do każdej substancji. Kwas kwasowi nie równy i zawsze należy przeanalizować dokładnie ich karty charakterystyki.

Zależnie od właściwości i potencjału zagrożenia materiałów niebezpiecznych należy podjąć właściwe środki, np. dla kwasów lub ługów należy przewidzieć specjalne wkłady z PE do wanny wychwytowej.

W przypadku mediów zapalnych trzeba uwzględnić przepisy przeciwpożarowe. Jeśli występuje atmosfera wybuchowa, to konieczne jest przestrzeganie dyrektywy ATEX 2014/34/EU.

W przypadku kwasów, czyli substancji agresywnych chemicznie stosujemy w kontenerach wanny ociekowe z wkładką polietylenową.

Magazynowanie kwasów / zasad / soli

Substancje posiadają indywidualne potrzeby magazynowania. W naszych kontenerach automatyka steruje pracą i w zależności od konieczności załączane są odpowiednie urządzenia grzejące lub chłodzące.

CERTYFIKACJA / DOPUSZCZENIA

Otrzymaliśmy certyfikat niemieckiego Instytutu DIBt.

Jesteśmy na poziomie, który jest najwyższy w branży magazynów chemicznych (magazynów substancji niebezpiecznych). Posiadamy uprawnienia do projektowanie, budowy i montaży wielkopowierzchniowych kontenerów do bezpiecznego przechowywania substancji łatwopalnych.