IKAPOL Magazynowanie substancji niebezpiecznych | PRODUCENT KONTENERÓW CHEMICZNYCH

ZADZWOŃ: +48 531 113 435 | kinga@ikapol.net | +48 68 362 62 70 | biuro@ikapol.net

MAGAZYNOWANIE NADTLENKÓW ORGANICZNYCH

Kontener techniczny do przechowywania nadtlenków organicznych

Certyfikacja IKAPOL - Magazyny chemiczne przeciwpożarowe ognioodporne
OPIS

Kontener izolowany do przechowywania nadtlenków to magazyn wolnostojący, jednokondygnacyjny z jedną lub wieloma oddzielnymi komorami.

Rozmieszczenie pomieszczeń powinno być szeregowe, wszystkie wejścia usytuowane są z tej samej strony.

Kontenery magazynowe do przechowywania nadtlenków organicznych posiadają powierzchnię odciążającą w postaci stropodachu, który jako powierzchnia odciążająca nie przekracza 75kg/m2.

W kontenerach magazynowych, które posiadają oddzielne komory magazynowe ,a powierzchnią odciążającą jest dach, ściany boczne i działowe wystają ponad dach na wysokość minimum 30cm.

CERTYFIKACJA / DOPUSZCZENIA

Otrzymaliśmy certyfikat niemieckiego Instytutu DIBt.

Jesteśmy na poziomie, który jest najwyższy w branży magazynów chemicznych (magazynów substancji niebezpiecznych). Posiadamy uprawnienia do projektowanie, budowy i montaży wielkopowierzchniowych kontenerów do bezpiecznego przechowywania substancji łatwopalnych.

WIĘCEJ O MAGAZYNOWANIU NADTLENKÓW

Ze względu na zagrożenie wybuchowe nadtlenki organiczne dzieli się na typy: A | B | C | D | E | F | G

Obiekty takie jak kontenery chemiczne, w których magazynowane są nadtlenki zalicza się do kategorii zagrożenia wybuchem:

I grupa niebezpieczeństwa (obejmuje typy A | B | C)
skwalifikowany do kategorii zagrożenia wybuchem MW 1

II grupa niebezpieczeństwa (obejmuje typy D)
skwalifikowany do kategorii zagrożenia wybuchem MW 2

III grupa niebezpieczeństwa (obejmuje typy E | F | G)
nie są kwalifikowane do kategorii zagrożenia wybuchem

Maksymalna masa nadtlenków magazynowanych w jednej komorze nie może przekroczyć:

1000 kg nadtlenków

I grupa niebezpieczeństwa

1000 kg nadtlenków

II grupa niebezpieczeństwa

1000 kg nadtlenków

III grupa niebezpieczeństwa

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Ścisłe utrzymywanie określonych warunków temperatury i wilgotności w kontenerze magazynowym do przechowywania nadtlenków organicznych to bezpieczeństwo dla firmy oraz dbanie o zdrowie i życie pracowników.

Wyposażenie magazyny przeciwpożarowego REI120 (kontenery chemiczne) - czujnik wycieków EX
CZUJNIK WYCIEKÓW​
Klimatyzacja z automatyzowana do magazynów chemicznych przeciwpożarowych ognioodpornych
KLIMATYZACJA
Tryskacze przeciwpożarowe do magazynów chemicznych przeciwpożarowych ognioodpornych
TRYSKACZE
Ogrzewanie EX zautomatyzowane do magazynów chemicznych przeciwpożarowych ognioodpornych
GRZEJNIKI
Monitorowanie temperatury i wilgotności w magazynach chemicznych przeciwpożarowych ognioodpornych
MONITOROWANIE TEMPERATURY
Wentylacja zautomatyzowana w magazynach chemicznych przeciwpożarowych ognioodpornych
WENTYLACJA
System detekcji gazów GAZEX w magazynach chemicznych przeciwpożarowych ognioodpornych
SYSTEM DETEKCJI GAZÓW
System detekcji gazów GAZEX w magazynach chemicznych przeciwpożarowych ognioodpornych
SYSTEM GASZENIA GAZEM
Wkładka chemoodporna w wannie wychwytowej w magazynach chemicznych przeciwpożarowych ognioodpornych
WKŁADKA CHEMOODPORNA
Centrala przeciwpożarowa w magazynach chemicznych przeciwpożarowych ognioodpornych
CENTRALA PRZECIWPOŻAROWA
Wyciąg miejscowy w magazynach chemicznych przeciwpożarowych ognioodpornych
WYCIĄG MIEJSCOWY
Magazyn jednopoziomowy ognioodporny przeznaczony do aktywnego przechowywania substancji wybuchowych i łatwopalnych
PRYSZNIC BEZPIECZEŃSTWA
Pamiętaj o wyposażeniu dodatkowym!

W każdym pomieszczeniu magazynowym, w którym znajdują się nadtlenki, a temperaturę ich magazynowania utrzymuje się powyżej 0°C powinna znajdować się umywalka, prysznic bezpieczeństwa oraz oczomyjka.

GALERIA