IKAPOL Magazynowanie substancji niebezpiecznych | PRODUCENT KONTENERÓW CHEMICZNYCH

ZADZWOŃ: +48 531 113 435 | kinga@ikapol.net | +48 68 362 62 70 | biuro@ikapol.net

MAGAZYNOWANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

Kontenery chemiczne na odpady niebezpieczne

Certyfikacja IKAPOL - Magazyny chemiczne przeciwpożarowe ognioodporne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej ORAZ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU W SPRAWIE MAGAZYNOWANIA ODPADÓW

1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 296).
2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742)

Jak stanowi rozporządzenie, magazynowanie prowadzi się:

• w miejscach o pojemności dostosowanej do masy odpadów wytwarzanych w danym okresie i częstotliwości

w sposób dostosowany do właściwości chemicznych i fizycznych odpadów (opakowania, pojemniki, kontenery, zbiorniki, worki, pryzmy lub stosy)

• w sposób zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem się odpadów poza wymienione wyżej rodzaje opakowań

• w sposób minimalizujący wpływ czynników atmosferycznych na odpady niebezpieczne poprzez stosowanie szczelnych pojemników, kontenerów lub systemu zbierania wycieków oraz wód odciekowych (kanalizacja przemysłowa)

Jak magazynować odpady? Rozporządzenie stanowi, że magazynowanie odpadów prowadzi się w sposób:

• selektywny, obejmujący jedynie odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami, uwzgledniający właściwości odpadów, stan skupienia i zagrożenia

• zapobiegający rozprzestrzenianiu się poza lokalizacje danego rodzaju odpadu

• ograniczający pylenie odpadów, w tym przez magazynowanie wyłącznie do wysokości ścian boksów, pod szczelnym przykryciem lub z zastosowaniem preparatów błonotwórczych, z zastosowaniem instalacji zraszających, zainstalowanie barier przeciwwietrznych

• zapewnienie właściwej rotacji odpadów oraz ograniczenie obniżenia wartości użytkowej odpadów

• zapewnienie drożności dróg pożarowych i ewakuacyjnych

Magazyn odpadów niebezpiecznych płynnych

Kontener odpadów niebezpiecznych płynnych

Magazyn odpadów niebezpiecznych

Kontener odpadów niebezpiecznych stałych i płynnych