IKAPOL Magazynowanie substancji niebezpiecznych | PRODUCENT KONTENERÓW CHEMICZNYCH

ZADZWOŃ: +48 531 113 435 | kinga@ikapol.net | +48 68 362 62 70 | biuro@ikapol.net

MAGAZYNOWANIE SUBSTANCJI ŁATWOPALNYCH

Magazynowanie farb / lakierów / rozpuszczalników

Certyfikacja IKAPOL - Magazyny chemiczne przeciwpożarowe ognioodporne

1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. poz. 719).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. Z 2019 poz. 1065).
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219)

Zasady, w oparciu, o które powinno być prowadzone magazynowanie materiałów niebezpiecznych, są bardzo precyzyjne i rozbudowane. Kluczowe elementy, o których należy pamiętać, to:

dostosowanie warunków składowania do zaleceń znajdujących się w kartach charakterystyki poszczególnych substancji,

wyraźne oznaczenie substancji niebezpiecznych etykietami w języku polskim,

poinformowanie pracowników o obecności materiałów niebezpiecznych, poinstruowanie o zasadach pracy z nimi oraz zapewnienie środków ochrony indywidualnej,

● zapewnienie środków ochrony zbiorowej – to np. wanny wychwytowe zapobiegające rozprzestrzenianiu się materiałów zagrażającym zdrowiu lub życiu,

● stworzenie odpowiednich warunków magazynowania (m.in. zapewnienie: właściwej wentylacji pomieszczenia, zabezpieczeń przeciwpożarowych, odpowiednich regałów składowania, kontroli dostępu do magazynu, kontroli stanu składowania substancji itd.).

Klasa odporności REI

MAGAZYNOWANIE SUBSTANCJI ŁATWOPALNYCH

ODPORNOŚĆ OGNIOWA / OGNIOODPORNOŚĆ

Odporność ogniowa to zdolność elementu budynku do spełnienia określonych wymagań podczas pożaru. Miarą odporności ogniowej jest, wyrażony w minutach, czas od rozpoczęcia pożaru do osiągnięcia przez element budynku jednego z trzech kryteriów granicznych tzw. REI.

Klasa odporności ogniowej elementów budynku

OBIEKT KONSTRUKCJA DACH ŚCIANY DRZWI
R 240 R 240 E 30 EI 120 EI 120
REI 120 R 120 R 30 EI 120 EI 120
REI 90 R 90 R 30 EI 60 EI 60
REI 60 R 60 R 15 EI 60 EI 60

Obszary odporności ogniowej:
R – nośność ogniowa | E – szczelność ogniowa | I – izolacyjność ogniowa

Magazyn jednopoziomowy ognioodporny przeznaczony do aktywnego przechowywania substancji wybuchowych i łatwopalnych

Kontener jednopoziomowy ognioodporny do aktywnego magazynowania substancji wybuchowych i łatwopalnych

Magazyn chemiczny do przechowywania substancji niebezpiecznych (farb i lakierów)

Kontener jednopoziomowy ognioodporny do pasywnego magazynowania substancji niebezpiecznych pożarowo

Magazyn ognioodporny dwupoziomowy do farb i lakierów

Kontener dwupoziomowy do przechowywania farb i lakierów

Magazyn do przechowywania baterii litowo-jonowych​

Kontener do przechowywania baterii litowo-jonowych

KONSTRUKCJA / WYPOSAŻENIE KONTENERA

• wykonane z materiałów najwyższej jakości, stal zabezpieczona antykorozyjnie oraz ognioodpornie do poziomu R 60/90/120/180/240

• ściany, podłoga oraz dach izolowane certyfikowana płytą warstwową z wypełnieniem z wełny mineralnej

• płyta warstwowa ścienna NRO w klasie odporności ogniowej EI 60/120

• płyta warstwowa dachowa NRO w klasie odporności ogniowej REI 120

• kontener posiada wbudowana wannę wychwytowa o pojemności wychwytu dostosowanej do ilości magazynowanych substancji

szczelność wanny wychwytowej potwierdzona protokołem z badań NDT-PT/VT

• istnieje również możliwość, aby przygotować podłączenie do istniejącego już zakładowego systemu p.poż.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Wyposażenie magazyny przeciwpożarowego REI120 (kontenery chemiczne) - czujnik wycieków EX
CZUJNIK WYCIEKÓW​
Klimatyzacja z automatyzowana do magazynów chemicznych przeciwpożarowych ognioodpornych
KLIMATYZACJA
Tryskacze przeciwpożarowe do magazynów chemicznych przeciwpożarowych ognioodpornych
TRYSKACZE
Magazyn do przechowywanie olejów i smarów
GRZEJNIKI
Monitorowanie temperatury i wilgotności w magazynach chemicznych przeciwpożarowych ognioodpornych
MONITOROWANIE TEMPERATURY
Wentylacja zautomatyzowana w magazynach chemicznych przeciwpożarowych ognioodpornych
WENTYLACJA
System detekcji gazów GAZEX w magazynach chemicznych przeciwpożarowych ognioodpornych
SYSTEM DETEKCJI GAZÓW
System detekcji gazów GAZEX w magazynach chemicznych przeciwpożarowych ognioodpornych
SYSTEM GASZENIA GAZEM
Wkładka chemoodporna w wannie wychwytowej w magazynach chemicznych przeciwpożarowych ognioodpornych
WKŁADKA CHEMOODPORNA
Centrala przeciwpożarowa w magazynach chemicznych przeciwpożarowych ognioodpornych
CENTRALA PRZECIWPOŻAROWA
Wyciąg miejscowy w magazynach chemicznych przeciwpożarowych ognioodpornych
WYCIĄG MIEJSCOWY
Magazyn jednopoziomowy ognioodporny przeznaczony do aktywnego przechowywania substancji wybuchowych i łatwopalnych
PRYSZNIC BEZPIECZEŃSTWA