IKAPOL Magazynowanie substancji niebezpiecznych | PRODUCENT KONTENERÓW CHEMICZNYCH

ZADZWOŃ: +48 531 113 435 | kinga@ikapol.net | +48 68 362 62 70 | biuro@ikapol.net

Magazyn jednopoziomowy REI120 przystosowany do strefy EX (Kontenery chemiczne - Magazyny przeciwpożarowe - IKAPOL)

Przechowywanie materiałów niebezpiecznych (łatwopalnych), w tym również wybuchowych

Aby przygotować wstępny projekt kontenera wystarczy, że otrzymamy kartę charakterystyki przechowywanych mediów ich ilość oraz wielkość pojemników. Na podstawie wytycznych zebranych od Strażaka zaprojektujemy idealny magazyn spełniający wszystkie normy. Nasze projekty zapewnią funkcjonalność i bezpieczeństwo w Twojej firmie.
 

Nasze rozwiązania konsultowane są zawsze z uprawnionymi przedstawicielami Straży Pożarnej i rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Magazyny jednopoziomowe REI 60/90/120/180/240 (w tym przystosowane do strefy EX)
Przechowywanie materiałów niebezpiecznych (łatwopalnych), w tym również wybuchowych

Rodzaj przechowywanie:

1° stopień emisji (AKTYWNY):

to kontenery w których występuje tzw. okresowa emisja. Do kontenerów można wejść i w których następuje okresowe przelewanie, pobieranie próbek lub inne prace. Mamy tu do czynienia z przechowywaniem aktywnym. Sugeruje się zastosowanie blokady drzwi, która przed wejściem pracownika dodatkowo wymusza wentylację całego pomieszczenia. Po dodatkowej wentylacji blokada zwalnia drzwi i można bezpiecznie wejść do środka.

Magazyny dwupoziomowe REI 60/90/120/180/240 (w tym przystosowane do strefy EX)
Przechowywanie materiałów niebezpiecznych (łatwopalnych), w tym również wybuchowych

Rodzaj przechowywanie:

2° stopień emisji (PASYWNY):

to kontenery bez możliwości przelewania, nie występują żadne prace. Mamy tu do czynienia z przechowywaniem pasywnym.

WYKONUJEMY KONTENERY O OGNIOODPORNOŚCI:

  • REI30
  • REI60
  • REI90
  • REI120
  • REI240

Odporność ogniowa, ognioodporność – zdolność elementu budynku do spełnienia określonych wymagań podczas pożaru. Miarą odporności ogniowej jest, wyrażony w minutach, czas od rozpoczęcia pożaru do osiągnięcia przez element budynku jednego z trzech kryteriów granicznych REI:

  • R – NOŚNOŚĆ OGNIOWA
  • E – SZCZELNOŚĆ OGNIOWA
  • I – IZOLACYJNOŚĆ OGNIOWA

PODSTAWY PRAWNE:

Usytuowanie kontenera w stosunku do innych obiektów budowlanych zgodnie z Dz.U. 02.75.690 z późniejszymi zmianami.

Na podstawie określenia obciążenia ogniowego (parametr liczony i określony indywidualnie dla ilości magazynowanej substancji i powierzchni magazynu) możemy dobrać magazyn o odpowiedniej ognioodporności i określić oddalenie od innych budynków.

źródło artykułu: www.ikapol.net