68 362 62 70
+48 539 828 160
68 362 62 70
+48 531 113 435
CERTYFIKACJA:

DIBt | CE | ISO 1090 | WPQR | ISO 9001 | ISO 3834

Kontener na substancje pirotechniczne

Wprowadzamy nowe rozwiązanie na rynek

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym. Substancja przechowywana : materiał wybuchowy zaklasyfikowany do odpowiedniej grupy.

Parametry przechowywania wymagalne wg. karty charakterystyki:
• substancja wybuchowa,
• ilość magazynowanej substancji poniżej w magazynie głównym.

NASZ OFERTA OBEJMUJE:

• projekt budowlany, elektryczny i klimatyzacji
• opinię strażaka i BHP
• projekt tryskaczy
• kartę kwalifikacji obiektu
• opinię z zakresu ochrony ppoż.
• wzór książki ewidencji
• trwałe napisy
• instrukcje
• wyznaczenie i oznaczenie strefy wokół magazynu
• przeszkolenie osób

URZĄDZENIA DODATKOWE:

• wentylacja – regulowana prędkość przez falownik EX
oświetlenie wewnętrzne 2×36 EX
• rozdzielnia automatyczna z automatyką
• system blokady drzwi przez elektromagnesy podczas pożaru

WARUNKI MAGAZYNOWANIA:

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 października 2010 r. W sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych , broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.

• Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 22 stycznia 2016r. W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki. Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych.

• Ustawa z dnia 21 czerwca 2002r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

• Jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie na rok 2018.

NA PODSTAWIE POWYŻSZYCH USTAW, OSOBY UPRAWNIONE I ZARAZEM WSPÓŁPRACUJĄCE Z FIRMĄ IKAPOL DOBIERAJĄ:

1. Spodziewana gęstość obciążenia ogniowego magazynu GG określa wymaganą odległość posadowienia od budynków.
2. Przy takim obciążeniu ogniowym należy określić posadowienie wolnostojące ściany oddzielenia pożarowego
3. Określenie odporności pożarowej i wymagania danej klasy i dobór parametrów zastosowanej stali, konstrukcji
4. Zapewnienia powierzchni odciążających i ścian odpornych na parcie.
5. Wszystkie materiały budowlane muszą być niepalne, odpowiednie EI
6. Podłogi i ściany powinny być trwałe, gładkie, bez pęknięć, łatwe do mycia
7. Podłoga powinna być antyelektrostatyczna, odprowadzone uziemienie
8. Wewnątrz system wykrywania ognia – Czujka optyczna dymu+ powiadomienie SMS
9. Powinna być wentylacja mechaniczna – regulowany wentylator EX, przed wejściem konieczność uruchomienia 30 sekundowej blokady zwalniającej drzwi w celu bezpieczeństwa przewietrzenia kontenera.
10. Należy zapewnić klimatyzację EX, aby zapewnić temperaturę powietrza poniżej 30 stopni Celsjusza.
11. Temperatura wewnątrz powinna być zmierzona, wskazana i zarejestrowana. Datalogger-pomiar temperatury, rejestracja zapisu danych (instalacja programu online i rejestracja na wybranym komputerze) dodatkowo powiadomienie SMS.
12. Budynek powinien być chroniony przed piorunami
13. Drzwi ewakuacyjne otwarte na zewnątrz i wyposażone w zamek rolkowy (anty paniki).
14. Powinien być ograniczony dostęp i książka wejściowa.
15. Transport wewnętrzny powinien być przeprowadzony odpowiednim pojazdem.
16. Drzwi do przechowywania i samo miejsce przechowywania powinny być.
17. System gaszenia (instalacja) – samoistnie uruchamiające się tryskacze w momencie przekroczenia temperatury krytycznej.
18. Wewnątrz kontenera gniazdo EX i na zewnątrz wyprowadzone gniazdo pod ewentualny agregat.

MAGAZYNY CHEMICZNE
magazyny substancji niebezpiecznych

KONTENERY MAGAZYNOWE

MAGAZYNOWANIE MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH

Nasza firma zapewnia fachowe doradztwo zarówno w określeniu potrzeb magazynowych, wielkości oraz rodzaju kontenera jak i konieczności zastosowania konkretnych urządzeń, aby środki chemiczne magazynowane były bezpiecznie zarówno dla ludzi i środowiska.

Wszystkie kontenery powstają pod indywidualne potrzeby magazynowania, zgodnie z zakresem temperatur, dopuszczalnej wilgotności i wielkości przechowywanych mediów chemicznych.

Dla tej grupy produktów przygotowaliśmy kontenery magazynowe z wyposażeniem EX zgodnie z dyrektywą 2014/34/UE ATEX. Urządzenia pracują bez ingerencji człowieka.

Wkładka chemoodporna w wannie ociekowej – automatyka steruje pracą i w zależności od konieczności załączane są urządzenia grzejące lub chłodzące.

Materiał wybuchowy musi zostać zaklasyfikowany do grupy. Parametry przechowywania wymagalne wg. karty charakterystyki. Najczęściej temperatura przechowywania jest na poziomie 5-25°C.

W rozumieniu rozporządzenia CLP oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.). Kontenery do magazynowania odpadów mogą być wykonane w wersji bez izolacji z wentylacją grawitacyjną.

Wśród producentów i dystrybutorów nadtlenków organicznych coraz częściej można zauważyć tendencję do posiłkowania się normami US NFPA 430 oraz US NFPA 432, które obowiązują w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Zasada działania polega na załadunku ze strony załadunkowej magazynu, produkty pod siłą własnego ciężaru i grawitacji przemieszczają się w dół.