68 362 62 70
+48 539 828 160
68 362 62 70
+48 531 113 435
CERTYFIKACJA:

DIBt | CE | ISO 1090 | WPQR | ISO 9001 | ISO 3834

Zewnętrzny magazyn chemiczny do przechowywania substancji niebezpiecznych dla środowiska i łatwopalnych

Gwarancja temperatury na poziomie 10-30°C przez cały rok.

Kontener z ociepleniem i ogrzewaniem z wanną ociekową na całej powierzchni podłogi. Kontener do pasywnego i aktywnego przechowywania substancji chemicznych, z opcją wejścia do środka. Gwarancja temperatury na poziomie 10-30°C przez cały rok. Drzwi podwójne otwierane na oścież (wymiar: 2280 x 2343 mm).

Kontener dopasowany do przechowywania substancji łatwopalnych:
• izopropanol,
• metyloetyloketon.

Warunki konieczne (wynikające z kart charakterystyk) do przechowywania substancji:
• zakres temperatur 10 – 25°C przez cały rok,
• wentylacja na poziomie 10 wymian/h,
• grzejnik w systemie EX w klasie ATEX,
• 1 punkt oświetleniowy Ex w klasie ATEX,
• wanna ociekowa zbiorcza – ochrona środowiska.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA:

• przechowywanie i przygotowywanie klejów
• składowanie aktywne oraz pasywne.
• stałe utrzymanie temperatury na poziomie 20-25°C
• urządzenia znajdujące się wewnątrz wykonane w wersji przeciwwybuchowej EX ATEX

SZCZEGÓŁY:

• długość zewnętrzna kontenera: 6058 mm
• głębokość zewnętrzna kontenera: 2438 mm
• wysokość zewnętrzna kontenera: 2591 mm

MAGAZYNY CHEMICZNE
magazyny substancji niebezpiecznych

KONTENERY MAGAZYNOWE

MAGAZYNOWANIE MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH

Nasza firma zapewnia fachowe doradztwo zarówno w określeniu potrzeb magazynowych, wielkości oraz rodzaju kontenera jak i konieczności zastosowania konkretnych urządzeń, aby środki chemiczne magazynowane były bezpiecznie zarówno dla ludzi i środowiska.

Wszystkie kontenery powstają pod indywidualne potrzeby magazynowania, zgodnie z zakresem temperatur, dopuszczalnej wilgotności i wielkości przechowywanych mediów chemicznych.

Dla tej grupy produktów przygotowaliśmy kontenery magazynowe z wyposażeniem EX zgodnie z dyrektywą 2014/34/UE ATEX. Urządzenia pracują bez ingerencji człowieka.

Wkładka chemoodporna w wannie ociekowej – automatyka steruje pracą i w zależności od konieczności załączane są urządzenia grzejące lub chłodzące.

Materiał wybuchowy musi zostać zaklasyfikowany do grupy. Parametry przechowywania wymagalne wg. karty charakterystyki. Najczęściej temperatura przechowywania jest na poziomie 5-25°C.

W rozumieniu rozporządzenia CLP oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.). Kontenery do magazynowania odpadów mogą być wykonane w wersji bez izolacji z wentylacją grawitacyjną.

Wśród producentów i dystrybutorów nadtlenków organicznych coraz częściej można zauważyć tendencję do posiłkowania się normami US NFPA 430 oraz US NFPA 432, które obowiązują w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Zasada działania polega na załadunku ze strony załadunkowej magazynu, produkty pod siłą własnego ciężaru i grawitacji przemieszczają się w dół.