68 362 62 70
+48 539 828 160
68 362 62 70
+48 531 113 435
CERTYFIKACJA:

DIBt | CE | ISO 1090 | WPQR | ISO 9001 | ISO 3834

Zewnętrzny magazyn chemiczny do przechowywania substancji niebezpiecznych dla środowiska i łatwopalnych

Kontener posiada system alarmowy składający się z przycisku przywołania pomocy, czujki optycznej dymu, powiadomienie SMS + syrena zewnętrzna

Kontener przystosowany do przechowywania aktywnego i pasywnego substancji niebezpiecznych. Solidna konstrukcja ramowa z profili zamkniętych i kształtowników walcowanych. Wszystkie ściany boczne, dach , drzwi i podłoże całkowicie izolowane cieplnie z izolacją z wełny mineralnej niepalne – A2 zgodnie z normą DIN 4102-1. Zatwierdzone do przechowywania płynów łatwopalnych i wszystkich materiałów szkodliwych dla wody – wanny ociekowe wykonane zgodnie z europejską normą doboru wanien. Wanna wychwytowa z 5 mm blachy stalowej przystosowana do węglowodorów chlorowych WZ 2.2 (szczelnie spawana). Półki kratowe wyjmowane ocynkowane ogniowo. Tylna i boczne ściany zabudowane regałami z regulowana wysokością półek do składowania pojemników różnej wielkości. Drzwi podwójne otwierane na oścież (2280 x 2343 mm). Kontener posiada agregat prądotwórczy zasili wszystkie elementy z wyposażenia kontenera, agregat zamknięty i zadaszony.

Kontener dopasowany do przechowywania substancji łatwopalnych:
• izopropanol,
• metyloetyloketon.

Warunki konieczne (wynikające z kart charakterystyk) do przechowywania substancji:
• zakres temperatur 15 – 25°C przez cały rok,
• wentylacja EX na poziomie 10 wymian/ h
• wanna ociekowa zbiorcza – ochrona środowiska,
• klimatyzator EX 2 funkcyjny działający w jako urządzenie chłodzące i zimą jako grzejące.

URZĄDZENIA:

• długość kontenera: 3500 mm
• głębokość kontenera: 3500 mm
• wysokość kontenera: 2500 mm
• obciążenie dachu: 110 kg/m2
• obciążenie wanny wychwytowej: 2000 kg/m2

URZĄDZENIA ZNAJDUJĄCE SIĘ W KONTENERZE:

• AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY
Umieszczony na zewnątrz kontenera zabezpieczony obudową przed warunkami atmosferycznymi, jest podłączony do gniazda na obudowie szafy sterującej kontenera. W sytuacjach awaryjnych tj. brak zasilania stanowi źródło energii dla szafy sterowniczej. Zespół prądotwórczy automatycznie po zaniku zasilania z sieci włączy się. W szafie SZR przełączy zasilanie z sieci na zasilanie z agregatu.

• KLIMATYZATOR EX ATEX
Zadaniem zainstalowanego klimatyzatora w wersji przeciwwybuchowej jest m.in. obniżenie temperatury w pomieszczeniu. Klimatyzator może również pełnić funkcję grzewczą w kontenerze.

• WENTYLATOR HCBT EX ATEX
Zadaniem zamontowanego wentylatora dedykowanego dla strefy EX umieszczonego na prawej wewnętrznej ścianie kontenera jest odprowadzenie zanieczyszczonego powietrza na zewnątrz pomieszczenia.

• GRZEJNIK ELEKTR. 2KW EX ATEX
Grzejnik elektryczny jest dobrany do kubatury kontenera. Ma za zadanie ogrzać pomieszczenie do zadanej temperatury, którą reguluje sterownik.

• CZUJNIK TEMPERATURY
Mierzy temperaturę w kontenerze. Gdy temperatura przekroczy 25 °C przekazuje informację dla sygnalizatora akustyczno-świetlnego.

• SYGNALIZATOR ALARMOWY
Odbiera sygnał od czujnika temperatury. W momencie gdy temperatura przekracza 25 °C wydaje sygnał akustyczny oraz świetlny. Sygnalizator również wydaje sygnał akustyczno-świetlny w momencie zaniku napięcia.

• GNIAZDO ELEKTRYCZNE EX ATEX
Gniazdo wtyczkowe zamontowane w wersji dla strefy Ex 230V, 16A.

• OŚWIETLENIE EX ATEX
Oświetla wnętrze kontenera. Przeznaczona jest do zastosowań w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem, przy obecności łatwopalnych oparów, gazów, pyłu. Oprawa o mocy 2 x 58W i szczelności IP66.

MAGAZYNY CHEMICZNE
magazyny substancji niebezpiecznych

KONTENERY MAGAZYNOWE

MAGAZYNOWANIE MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH

Nasza firma zapewnia fachowe doradztwo zarówno w określeniu potrzeb magazynowych, wielkości oraz rodzaju kontenera jak i konieczności zastosowania konkretnych urządzeń, aby środki chemiczne magazynowane były bezpiecznie zarówno dla ludzi i środowiska.

Wszystkie kontenery powstają pod indywidualne potrzeby magazynowania, zgodnie z zakresem temperatur, dopuszczalnej wilgotności i wielkości przechowywanych mediów chemicznych.

Dla tej grupy produktów przygotowaliśmy kontenery magazynowe z wyposażeniem EX zgodnie z dyrektywą 2014/34/UE ATEX. Urządzenia pracują bez ingerencji człowieka.

Wkładka chemoodporna w wannie ociekowej – automatyka steruje pracą i w zależności od konieczności załączane są urządzenia grzejące lub chłodzące.

Materiał wybuchowy musi zostać zaklasyfikowany do grupy. Parametry przechowywania wymagalne wg. karty charakterystyki. Najczęściej temperatura przechowywania jest na poziomie 5-25°C.

W rozumieniu rozporządzenia CLP oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.). Kontenery do magazynowania odpadów mogą być wykonane w wersji bez izolacji z wentylacją grawitacyjną.

Wśród producentów i dystrybutorów nadtlenków organicznych coraz częściej można zauważyć tendencję do posiłkowania się normami US NFPA 430 oraz US NFPA 432, które obowiązują w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Zasada działania polega na załadunku ze strony załadunkowej magazynu, produkty pod siłą własnego ciężaru i grawitacji przemieszczają się w dół.