IKAPOL Magazynowanie substancji niebezpiecznych | PRODUCENT KONTENERÓW CHEMICZNYCH

ZADZWOŃ: +48 531 113 435 | kinga@ikapol.net | +48 68 362 62 70 | biuro@ikapol.net

PRZYKŁADOWE URZĄDZENIA MONTOWANE W MAGAZYNACH CHEMICZNYCH
Wyposażenie / Akcesoria

W magazynach dostarczanych do naszych klientów montowane są różnego rodzaju urządzenia. W zależności od przechowywanych substancji są one w wersji standardowej lub w wykonaniu przeciwwybuchowym EX zgodnie z ATEX. Dobierane są one na podstawie kart charakterystyki magazynowanych mediów oraz wielkości kontenera.

Wyposażenie magazyny przeciwpożarowego REI120 (kontenery chemiczne) - czujnik wycieków EX
CZUJNIK WYCIEKÓW​

Czujnik zamontowany w wannie wychwytowej informujący o wycieku substancji chemicznych do wanny – informuje użytkownika o rozlaniu cieczy, uaktywnia się po przekroczeniu zadanej wartości uważanej jako bezpieczna.

Klimatyzacja z automatyzowana do magazynów chemicznych przeciwpożarowych ognioodpornych
KLIMATYZACJA

Klimatyzacja dwufunkcyjna ma za zadanie utrzymanie bezpiecznej dla przechowywanych substancji temperatury szczególnie w okresie letnim – schładzanie całego pomieszczenia. Zimą pełni funkcję wspomagania ogrzewania.

Tryskacze przeciwpożarowe do magazynów chemicznych przeciwpożarowych ognioodpornych
TRYSKACZE

Tryskacze zaliczamy do grupy stałych urządzeń gaśniczych, do gaszenia pożaru używana jest woda, która jest bezpieczna dla ludzi i środowiska. Instalacja tryskaczowa ma za zadanie samoczynnie uruchomić proces chłodzenia i/lub gaszenia wodą w pierwszej fazie zagrożenia, a następnie ugaszenie pożaru lub zminimalizowanie go do czasu przyjazdu straży pożarnej. System projektowany i wykonywany jest indywidualnie dla każdego magazynu.

Magazyn do przechowywanie olejów i smarów
GRZEJNIKI

Elektryczny ogrzewacz olejowy wyposażony w elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem LCD, który pozwala precyzyjnie sterować jego praca oraz zapewnia zgodność z nową dyrektywą unijną ERP2009.

Monitorowanie temperatury i wilgotności w magazynach chemicznych przeciwpożarowych ognioodpornych
MONITOROWANIE TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI

Kompleksowy system monitorowania temperatury oraz wilgotności wewnątrz kontenera z wizualizacją parametrów na zewnętrznej ścianie z możliwością zaprogramowania limitów ostrzegawczych i alarmowych oraz sygnalizacją oraz sms

Wentylacja zautomatyzowana w magazynach chemicznych przeciwpożarowych ognioodpornych
WENTYLACJA

Zadaniem wentylatora jest odprowadzenie zanieczyszczonego powietrza na zewnątrz kontenera. Istnieje możliwość ustawienia czasowego wietrzenia kontenera.

System detekcji gazów GAZEX w magazynach chemicznych przeciwpożarowych ognioodpornych
SYSTEM DETEKCJI GAZÓW

System ten informuje o przekroczonym dozwolonym stężeniu gazów wewnątrz kontenera. Automatycznie uruchamia pracę wentylatorów, które rozcieńczają emisje poprzez wyprowadzenie gazów na zewnątrz kontenera w formie już rozcieńczonej z powietrzem oraz informują o rozszczelnieniu pojemników i wycieku.

System detekcji gazów GAZEX w magazynach chemicznych przeciwpożarowych ognioodpornych
SYSTEM GASZENIA GAZEM

System gaszenia gazami w kontenerach magazynowych jest bezpieczny dla ludzi, mienia i środowiska. System posiada centralę sterującą, czujniki optyczne dymu, płomienia i czujniki temperatury, które po wykryciu niebezpieczeństwa automatycznie uruchamiają alarm ostrzegający. Uruchamiają się sygnalizatory akustyczne i optyczne informujące o konieczności ewakuacji. Sygnały wysyłane do centrali przeciwpożarowej uwalniają określoną ilość gazu potrzebną do stłumienia niebezpieczeństwa.

Centrala przeciwpożarowa w magazynach chemicznych przeciwpożarowych ognioodpornych
CENTRALA PRZECIWPOŻAROWA

Przeznaczona do wykrywania i sygnalizowania zagrożenia pożarowego po odebraniu informacji od współpracujących z nią czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych. Wyposażona w rozbudowane układy diagnostyki i samokontroli co gwarantuje długotrwałą i niezawodną pracę owego systemu wczesnego ostrzegania o pożarze. Na panelu znajdują się wszystkie, niezbędne przyciski manipulacyjne oraz sygnalizacyjne, a także wyświetlacz.

Wkładka chemoodporna w wannie wychwytowej w magazynach chemicznych przeciwpożarowych ognioodpornych
WKŁADKA CHEMOODPORNA

Wkładki posiadają wysoką odporność na kwasy, ługi i inne agresywne żrące substancje.

Wyciąg miejscowy w magazynach chemicznych przeciwpożarowych ognioodpornych
WYCIĄG MIEJSCOWY

Wentylacja miejscowa jest stosowana przy stanowiskach pracy, na których wydzielają się szkodliwe substancje w postaci m.in. pyłów, mgły czy gazów. Wentylacja ta ma na celu wyłapywanie zanieczyszczeń jak najbliżej miejsca ich powstawania dzięki czemu eliminujemy ryzyko dostania się substancji do twarzy pracownika. Oczywiście wentylacja miejscowa jest jedynie uzupełnieniem wentylacji ogólnej. Występują one w kilku wersjach np. wyciągi okapowe, ramiona odciągowe, ramiona obrotowe.

Magazyn jednopoziomowy ognioodporny przeznaczony do aktywnego przechowywania substancji wybuchowych i łatwopalnych
PRYSZNIC BEZPIECZEŃSTWA

W każdym pomieszczeniu magazynowym, w którym znajdują się nadtlenki, a temperaturę ich magazynowania utrzymuje się powyżej 0°C powinna znajdować się umywalka, prysznic bezpieczeństwa oraz oczomyjka.

Wyposażenie magazyny przeciwpożarowego REI120 (kontenery chemiczne) - wentylator wyciągowy EX ATEX
WENTYLATOR WYCIĄGOWY EX​

Instalacja składa się z wentylatora wyciągowego EX wraz z topikową klapą ppoż. EIS 120, kratki nawiewnej z topikową klapą ppoż. EIS 120 umieszczonej w dolnej części przeciwległej ściany kontenera oraz falownika umożliwiającego płynna regulację wentylatora.

Wyposażenie magazyny przeciwpożarowego REI120 (kontenery chemiczne) - gniazdo elektryczne EX ATEX
GNIAZDO ELEKTRYCZNE EX ATEX

Gniazdo wtyczkowe zamontowane w wersji dla strefy Ex 230V, 16A.

Wyposażenie magazyny przeciwpożarowego REI120 (kontenery chemiczne) - oświetlenie EX
OŚWIETLENIE EX ATEX

Przeznaczone jest do zastosowań w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem, przy obecności łatwopalnych oparów, gazów, pyłu. Oprawa o mocy 2 x 58W i szczelności IP66.

Wyposażenie magazyny przeciwpożarowego REI120 (kontenery chemiczne) - wentylator EX
SYGNALIZATOR TEMP. MINIMALNEJ​

Zadaniem montowanych wentylatorów dedykowanych dla strefy EX umieszczonych wewnątrz kontenera jest odprowadzenie zanieczyszczonego powietrza na zewnątrz magazynu.

Wyposażenie magazyny przeciwpożarowego REI120 (kontenery chemiczne) - klimatyzacja EX
KLIMATYZACJA EX ATEX​​

Zadaniem zainstalowanego klimatyzatora w wersji przeciwwybuchowej jest m.in. obniżenie temperatury w pomieszczeniu. Klimatyzator może również pełnić funkcję grzewczą w kontenerze.

Wyposażenie magazyny przeciwpożarowego REI120 (kontenery chemiczne) - wentylator HCBT EX ATEX klimatyzacja EX grzejnik
GRZEJNIK ELEKTR. 2KW EX ATEX​​

Ilość i moc grzejników elektrycznych jest dobierana do kubatury kontenera. Mają one za zadanie ogrzać pomieszczenie do żądanej temperatury, którą reguluje automatyczny sterownik.

Wyposażenie magazyny przeciwpożarowego REI120 (kontenery chemiczne) - klapy przeciwpożarowe ATEX EX
KLAPY PRZECIWPOŻAROWE

Klapy przeciwpożarowe mające na celu odcięcie dopływu powietrza przy otworach wentylacyjnych w przypadku powstania pożaru. Odporność ogniowa klap przeciwpożarowych dobierana jest do odporności kontenera.

Wyposażenie magazyny przeciwpożarowego REI120 (kontenery chemiczne) - magnetyczny uchwyt drzwi
MAGNETYCZNY UCHWYT DRZWI​

Elektromagnesy do przytrzymania drzwi w pozycji otwartej – ułatwiają wprowadzenie towaru do kontenera, zapobiegają przypadkowemu zamknięciu drzwi np. poprzez silny podmuch wiatru. Zwolnienie następuje po naciśnięciu jednego przycisku.

Wyposażenie magazyny przeciwpożarowego REI120 (kontenery chemiczne) - oświetlenie
OŚWIETLENIE​

Ilość lamp dobierana jest w zależności od wielkości magazynu oraz charakteru pracy wykonywanej w kontenerze – w przypadku pracy ludzi wewnątrz kontenera dobierane jest oświetlenie zapewniające odpowiednie natężenie światła zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wyposażenie magazyny przeciwpożarowego REI120 (kontenery chemiczne) - wentylator mieszający
WENTYLATOR MIESZAJĄCY

Umieszczony w górnej części kontenera, ma za zadanie zgromadzone ciepło przetransportować z górnej części kontenera do jego niższych poziomów. Przy wentylatorze jest zamontowany termostat regulujący jego pracę, po przekroczeniu zadanej temperatury jest uruchamiany wentylator.

Wyposażenie magazyny przeciwpożarowego REI120 (kontenery chemiczne) - agregat prądotwórczy
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

W sytuacjach awaryjnych tj. brak zasilania stanowi źródło energii dla szafy sterowniczej. Zespół prądotwórczy automatycznie po zaniku zasilania z sieci włączy się. W szafie SZR przełączy zasilanie z sieci na zasilanie z agregatu.

Wyposażenie magazyny przeciwpożarowego REI120 (kontenery chemiczne) - pomiar temperatury
POMIAR TEMPERATURY​

Na podstawie zadanej temperatury steruje urządzeniami grzewczymi, czyli w momencie nagrzania kontenera do wskazanej temperatury ogrzewanie zostaje wyłączone, gdy temperatura się obniży sterownik ponownie uruchomi ogrzewanie.

Wyposażenie magazyny przeciwpożarowego REI120 (kontenery chemiczne) - sygnalizator alarmowy
SYGNALIZATOR ALARMOWY

Odbiera sygnał od czujnika temperatury. W momencie gdy temperatura przekracza określoną wartość wydaje sygnał akustyczny oraz świetlny. Sygnalizator również wydaje sygnał akustyczno-świetlny w momencie zaniku napięcia.

Wyposażenie magazyny przeciwpożarowego REI120 (kontenery chemiczne) - czujnik temperatury
CZUJNIK TEMPERATURY

Gdy temperatura przekroczy określoną wartość przekazuje informację na przykład do sygnalizatora akustyczno-świetlnego lub innego urządzenia informującego o nieprawidłowościach. Zapewnia to natychmiastową reakcję osób odpowiedzialnych i możliwość szybkiej interwencji w przypadku awarii.

Wyposażenie magazyny przeciwpożarowego REI120 (kontenery chemiczne) - półki i regały w kontenerze magazynowym do przechowywania farb
PÓŁI / REGAŁY​

Regały z regulowaną wysokością półek do składowania pojemników różnej wielkości. Półki kratowe wyjmowane ocynkowane ogniowo.

Wyposażenie magazyny przeciwpożarowego REI120 (kontenery chemiczne) - półki i regały w kontenerze magazynowym do przechowywania farb
UZMIENIENIE​

Każdy kontener wyposażony w instalację elektryczną przygotowany jest do uziemienia, tak aby był bezpieczny i ewentualne ładunki elektryczne zostały wyprowadzone na zewnątrz kontenera.

Wyposażenie magazyny przeciwpożarowego REI120 (kontenery chemiczne) - czujnik dymu
CZUJNIK DYMU

Czujka zamontowana w kontenerze wykrywa bardzo szybko pożar i zadymienie kontenera. Poprzez sygnał świetlno-dźwiękowy informuje użytkownika o zaistniałym niebezpieczeństwie.

Wyposażenie magazyny przeciwpożarowego REI120 (kontenery chemiczne) - skrzynka rozdzielcza
SKRZYNKA ROZDZIELCZA

Umieszczona na zewnątrz kontenera, wyposażona w bezpieczniki oraz inne elementy sterujące zgodnie z wyposażeniem kontenera (gazex, klimatyzacja, wyświetlacz temperatury itp.).

Wyposażenie magazyny przeciwpożarowego REI120 (kontenery chemiczne) - podłogi z rolek w kontenerze chemicznym
PODŁOGI Z ROLEK

Idea kontenera polega na załadunku pojemników IBC z jednej strony następuje załadunek, pojemniki pod wpływem własnej ciężkości przesuwają się po rolkach do hali produkcyjnej gdzie następuje ich rozładunek. Pojemniki przesuwają się pod własnym ciężarem na przygotowanych półkach z rolkami.

Wyposażenie magazyny przeciwpożarowego REI120 (kontenery chemiczne) - sygnalizator temperatury minimalnej
SYGNALIZATOR TEMP. MINIMALNEJ​

Wydaje sygnał dźwiękowy w momencie gdy temperatura spadnie poniżej zadanej temperatury. Cały układ jest wyposażony w wyłączniki krańcowe zamontowane przy wrotach które powodują, że system nie reaguje w momencie otwarcia drzwi z rezerwą czasową.