IKAPOL Magazynowanie substancji niebezpiecznych | PRODUCENT KONTENERÓW CHEMICZNYCH

ZADZWOŃ: +48 531 113 435 | kinga@ikapol.net | +48 68 362 62 70 | biuro@ikapol.net

Zasady magazynowania towarów niebezpiecznych - projektowanie magazynów chemicznych

Zasady magazynowania towarów niebezpiecznych - projektowanie magazynów chemicznych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszelkie materiały niebezpieczne obowiązkowo przechowywane muszą być w miejscach do tego przystosowanych oraz odpowiednio oznakowanych. Wszelkie magazyny chemiczne, przeznaczone na tego typu substancje, przed budową należy odpowiednio zaprojektować pod kątem przechowywanego środka niebezpiecznego. IKAPOL od lat wykonujemy usługę projektowania magazynów chemicznych, odpowiednio przystosowanych do danych materiałów niebezpiecznych.

Materiały niebezpieczne – definicja:

Materiały niebezpieczne, zgodnie z definicją podaną w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy są odpowiednimi substancjami i preparatami o właściwościach chemicznych, sklasyfikowanych jako niebezpieczne. Ponad to, przepisy w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki, jako powyższe środki uznają także te zawierające wszelkie czynniki biologiczne, zaliczane do 3 bądź 4 grupy zagrożenia.

Zgodnie z europejską umową ADR, stanowiącą skrót od francuskiej nazwy L’Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route, za towary niebezpieczne uznaje się substancje oddziałujące negatywnie na zewnętrzne lub wewnętrzne otoczenie oraz stwarzające zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia bądź życia człowieka. Wyżej wspomniana konwencja, jako jedna z wielu norm unijnych określa także dokładne zasady transportu i przechowywania materiałów chemicznych, do których skrupulatnie stosujemy się podczas projektowania naszych magazynów chemicznych.

Zasady magazynowania towarów niebezpiecznych:

Zgodnie ze wszelkimi unijnymi regulacjami i umowami, jak również z krajowymi aktami, w Polsce obowiązują skonkretyzowane zasady dotyczące magazynowania towarów niebezpiecznych. W projektowaniu magazynów stosujemy się do przepisów prawa budowlanego oraz do przepisów przeciwpożarowych, dzięki czemu czynności wykonywane w ramach naszej działalności stoją zawsze na najwyższym poziomie.

Magazyn, którego podstawową funkcją jest przechowywanie towarów niebezpiecznych, powinien posiadać takie elementy wyposażenia jak:

 • urządzenia sygnalizujące zagrożenie
 • dostosowany sprzęt
 • środki neutralizujące
 • środki gaśnicze
 • apteczka

Ponad to wszelkie w projektowaniu magazynów chemicznych uwzględniamy odpowiednie oznakowanie i dokładne uszczelnienie całego pomieszczenia, w celu zapewnienia stuprocentowego bezpieczeństwa zarówno pracowników, jak i właścicieli. Dbamy o to, aby materiał magazynu nie wchodził w reakcję z substancją przechowywaną, jak również o to, aby zewnętrzne środowisko nie wpływało na jego zniszczenie.

Rodzaje przechowywanych substancji:

Jako firma IKAPOL oferujemy profesjonalną pomoc w zakresie dobrania odpowiedniego rodzaju kontenera w zależności od przechowywanej substancji. Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa, dlatego nasz zespół wykwalifikowanych specjalistów z przyjemnością zaprojektuje kontener spełniający wszelkie oczekiwania.

Wykonujemy projekty magazynów chemicznych dla takich towarów niebezpiecznych jak:

 • farby, lakiery, rozpuszczalniki
 • kwasy, zasady, sole
 • substancje pirotechniczne
 • odpady
 • nadtlenki
 • pozostałe substancje łatwopalne

Ponad to specjalizujemy się także w projektowaniu tzw. magazynów do czasowego przechowywania odpadów, działających zgodnie z zasadą tzw. regału przepływowego. Każdy rodzaj kontenera przygotowujemy pod indywidualne preferencje klienta, co świadczy o fakcie, iż jesteśmy niekwestionowanymi liderami na rynku.

Rodzaje projektowanych magazynów chemicznych:

Oferujemy wykonanie profesjonalnego projektu magazynów przeznaczonych do przechowywania substancji niebezpiecznych. Kontenery magazynowe różnią się pod względem posiadanych właściwości, w zależności od rodzaju danego towaru chemicznego. Jako firma IKAPOL projektujemy m.in. kontenery:

 • z możliwością wchodzenia
 • na beczki i IBC
 • ognioodporne

Ponad to wspieramy naszych klientów w zakresie doboru odpowiedniego wyposażenia oraz akcesoriów, niezbędnych do utrzymania magazynu w prawidłowym stanie.

Piktogramy:

Piktogram, zgodnie z definicją jest obrazkową formą przedstawienie danego pojęcia, bez używania napisów. Posiadają one kilka rodzajów, takich jak hieroglify, znaki drogowe czy najbliższe nam znaki ostrzegawcze. Ostatnie z wyżej wspomnianych są zestawem symboli, których fundamentalną funkcją jest skłonienie odbiorcy do przestrzeganie skonkretyzowanych zasad bezpieczeństwa, higieny i BHP. W projektowaniu każdego z magazynów chemicznych mamy na uwadze w szczególności fakt uwzględniania konkretnych piktogramów, ze względu na ich wyjątkową rolę ochronną. Znaki te przestrzegają odbiorcę przed określoną właściwością przechowywanej substancji, taką jak łatwopalność czy toksyczność, dlatego jako firma IKAPOL w naszych kontenerach umieszczamy je zawsze w jak najbardziej widocznym miejscu.

Projektowanie magazynów chemicznych:

Same projektowanie magazynu, przeznaczonego do przechowywania towarów niebezpiecznych, rozpoczynamy od gruntownej analizy karty produktu. Sprawdzamy wymagania dotyczące sposobu przetrzymywania danej substancji, w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa. Następnie dobieramy odpowiedni magazyn pod kątem wielkości pojemnika, a także ilości magazynowanej substancji. W naszych projektach bierzemy pod uwagę materiały najwyższej jakości, odporne zarówno na uszkodzenia mechaniczne, jak i na wewnętrzną reakcję z towarem niebezpiecznym.

Na każdym etapie projektowania magazynu pozostajemy w stałym kontakcie z klientem, zapewniając mu maksymalny wgląd w całą dokumentację. Ponad to, kontenery przygotowujemy pod kątem indywidualnych potrzeb użytkownika, zachowując należytą zgodność z zakresem temperatur, a także dopuszczalnej wilgotności i wielkości przechowywanych substancji. Proponujemy także wszelkiego rodzaju akcesoria, niezbędne w przechowywaniu określonych towarów niebezpiecznych i zapewniające stuprocentowe bezpieczeństwo.

Realizacje i opinie klientów:

Od wielu lat zajmujemy się projektowaniem i realizacją zamówień na magazyny chemiczne, co pozwoliło nam na zdobycie doświadczenia sytuującego nas na rynku jako liderzy. W ostatnim czasie zrealizowaliśmy m.in. projekt zewnętrznego magazynu chemicznego, przeznaczonego do przechowywania substancji niebezpiecznych dla człowieka i łatwopalnych. Całą budowlę – ściany boczne, dach, drzwi oraz podłoże jest w całości izolowane cieplnie za pomocą izolacji pod postacią wełny mineralnej niepalnej – A2 zgodnie z normą DIN 4102-1. Omawianą konstrukcję ramowa wykonaliśmy z profili zamkniętych i kształtowników walcowanych, co wpływa na jej solidność i wytrzymałość. Sam magazyn przeznaczony jest do przechowywania substancji łatwopalnych, takich jak:

 • izopropanol
 • metyloetyloketon

W projektowaniu tego kontenera ze względów bezpieczeństwa uwzględniliśmy takie warunki, wynikające z kart charakterystyk, jak zakres temperatur od 15 do 25 °C przez cały rok, wentylację EX na poziomie 10 wymian/h, wanna ociekowa zbiorcza oraz klimatyzator EX – 2-funkcyjny.

Opinie:

Jako firma IKAPOL przykładamy najwyższą wagę do każdego pojedynczego zamówienia, co potwierdzone jest w wielu opiniach na temat naszej działalności.

Dostawa została zrealizowana terminowo i należycie. Współpraca przebiegała wzorowo zarówno na etapie uzgadniania szczegółów technicznych jak i realizacji.

Firma IKAPOL Marta Kozłowska wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta, szeroką wiedzą na temat magazynowania substancji niebezpiecznych i trafnymi rozwiązaniami.

Towar został dostarczony w idealnym stanie i zawierał wszystkie niezbędne dokumenty i certyfikaty.

Te, i wiele innych pozytywnych słów o magazynach wychodzących z naszych rąk potwierdza najwyższą jakość zarówno projektów, jak i ich późniejszych realizacji w terenie. Współpracowaliśmy z wieloma markami, odznaczającymi się produktami najwyższej jakości, takimi jak: Mostostal Puławy S.A., Flex Polska czy Van Pur S.A.

Urządzenia zawarte w kontenerach:

W procesie projektowania danego magazynu chemicznego, na podstawie kart charakterystyki magazynowanych mediów oraz wielkości kontenera dobieramy także wszelkie dodatkowe akcesoria, niezbędne do przechowywania określonej substancji niebezpiecznej. W zależności od rodzaju towaru proponujemy wyposażenie w wersji standardowej bądź w edycji przeciwwybuchowej EX zgodnie z ATEXw celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa.

Jako firma IKAPOL w projektach magazynów chemicznych uwzględniamy akcesoria takie jak:

 • klimatyzacja
 • wentylator główny i mieszający
 • agregat prądotwórczy
 • ogrzewanie
 • sygnalizator alarmowy
 • czujnik temperatury
 • monitoring spalin / system detekcji gazów
 • magnetyczny uchwyt na drzwi
 • czujnik wycieków
 • klapy przeciwpożarowe
 • skrzynka rozdzielcza

Podsumowanie:

Jako firma IKAPOL z przyjemnością realizujemy usługę projektowania magazynów chemicznych, z zachowaniem wszelkich należytych norm bezpieczeństwa. Od lat dostarczamy kontenery najwyższej jakości, co pozwoliło nam ugruntować swoją pozycję na rynku. W branży jesteśmy niekwestionowanymi liderami, dlatego powierzenie nam zaprojektowania swojego magazynu jest czynnością najlepszą z możliwych. W projektach kontenerów staramy się dopasować wielkość i inne elementy wyposażenia pod indywidualne preferencje użytkownika, dlatego z tego względu szukamy nowych, często niestandardowych rozwiązań, co z pewnością wyróżnia nas spośród firm konkurencyjnych.

Jako IKAPOL, na każdym etapie projektowania magazynu chemicznego pozostajemy w stałym kontakcie z klientem, słuchając jego wszelkich uwag i sugestii. Posiadamy wieloletnie doświadczenie zarówno w pracy z ludźmi jak i przy kontenerach, co potwierdza się w wielu pozytywnych opiniach na temat naszej działalności. Po otrzymaniu karty produktu, wielkości pojemnika i informacji na temat ilości magazynowanej substancji, dobierzemy magazyn spełniający wszelkie warunki bezpiecznego magazynowania towaru niebezpiecznego na terenie zakładu produkcyjnego.